Kunigo sapnas, virstantis tikrove

Daugiau kaip 20 metų vydmantiškiai kuria savo parapiją ir turi didžiausią svajonę – pasistatyti bažnyčią. Įgyvendinti svajonę jiems padeda prieš penkerius metus į šią parapiją vyskupo paskirtas kun. Karolis Petravičius. Dvasininkas ne tik savo menine prigimtimi – tapytais paveikslais ir rengiamais koncertais – renka aukas Dievo namų statybai, bet ir turi unikalią Dievo dovaną – burti apie save žmones. Poetiškos sielos Dievo tarnas net sapne matė būsimos bažnyčios vaizdą ir gintarinį altorių. Paradoksas ar ne, bet parapijos klebono sapnas virsta realybe.

Seksualinis išnaudojimas Bažnyčioje: nukentėjusios moters laiškas

laiskasPopiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija perdavė popiežiaus prašymą išplatinti nuo dvasininko nukentėjusios moters laišką, kurį jis gavo ir skaitė. Popiežius nori, kad su laiško turiniu susipažintų visi dvasininkai, bet visų pirma – besirengiantys kunigystės tarnystei seminaristai.

Trečiadienio katechezė. Tikroji laisvė yra vedama meilės

laisveSpalio 20 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie apaštalo Pauliaus Laišką galatams. Šventasis Tėvas komentavo apaštalo žodžius apie tai, kad krikščionys yra pašaukti laisvei.
„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su meile tarnauti. Juk visas įstatymas telpa viename sakinyje: Mylėk savo artimą kaip save patį“ (Gal 5, 13–14).

Prieš 100 metų atkurti Šventojo Sosto ir Prancūzijos diplomatiniai santykiai

santykiaiPirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Prancūzijos premjerą Jeaną Castexą, atvykusį Šventojo Sosto ir Prancūzijos diplomatinių santykių atkūrimo šimtųjų metinių proga. Vėliau, dalyvaujant Prancūzijos premjerui ir Vatikano valstybės sekretoriui sukakties minėjimas vyko Prancūzijos ambasadoje prie Šventojo Sosto.

Popiežius: pacientas svarbesnis už ligą

pacientas„Kiekvienoje medicinos srityje pacientas yra svarbesnis už ligą. Tai yra esminis dalykas, norint, kad gydymas būtų tikrai visapusiškas ir žmogiškas“, – sakė popiežius Pranciškus pirmadienį priėmęs „Campus Bio-Medico“ atstovus.

Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl sinodinio kelio pradžios

Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės,

Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse viltį (plg. Lk 24, 13–35).

Popiežius: darbas – svarbi žmogaus orumo sąlyga

darbasPopiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Buenos Airėse vykstančio Argentinos verslo plėtros fondo surengto kolokviumo dalyviams. Nuo 1974 m. kasmet rengiamuose trijų dienų kolokviumuose dalyvauja vietinių ir tarptautinių įmonių atstovai, vyriausybės pareigūnai, mokslininkai, nevyriausybinių organizacijų ir profesinių sąjungų lyderiai.

Kristus Atpirkėjas, apglėbiantis pasaulį

pasauliPraėjus 90-čiai metų po to, kai buvo inauguruota Brazilijos simboliu tapusi statula, pažvelkime į paminklo istoriją ir menines bei technologines ypatybes, tuomet buvusias išties novatoriškomis. 

T. Maccali apie s. G. C. Narvaez išlaisvinimą: „Džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmas“

dziauKolumbietės vienuolės ir misionierės Afrikoje Glorijos Cecilijos Narvaez nelaisvė Malio islamistų rankose truko ketverius metus ir aštuonis mėnesius. Spalio 9-ąją dieną ji atvyko į Malio sostinę Bamako, o spalio 10-ąją jau pasiekė Romą, dalyvavo Sinodo proceso atidarymo Mišiose ir susitiko su popiežiumi Pranciškumi. 

Jonas Paulius I bus skelbiamas palaimintuoju

palaiPopiežius Pranciškus priėmė audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro ir susipažinęs su jo pateikta medžiaga apie kelių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų eigą, leido skelbti su tomis bylomis susijusius dekretus.

Du nauji palaimintieji

naujiPalaimintosios Marijos Lauros Longo beatifikacijos apeigos įvyko šeštadienį, spalio 9 d., Neapolyje, palaimintojo Pranciškaus Mottolos – sekmadienį, spalio 10–ąją, Tropėjoje. Apeigoms dviejuose pietiniuose Italijos regionuose vadovavo kardinolas Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Popiežius : šv. Ireniejus bus skelbiamas Bažnyčios mokytoju

mokyKetvirtadienio, spalio 7-osios, priešpietį popiežius Pranciškus susitiko su Šv. Ireniejaus mišria ortodoksų ir katalikų darbo grupe, kurią sudaro įvairių kraštų ir Bažnyčių ekspertai. Popiežius padėkojo grupės nariams už teologinį darbą, kuris praturtina visų katalikų ir ortodoksų bendrystę, ir pranešė, jog šv. Ireniejų netrukus paskelbs Bažnyčios mokytoju, suteikdamas „Doctor unitatis“ titulą.

Popiežius įkūrė fondą katalikų ligoninėms remti

fondaPopiežius Pranciškus įsteigė fondą, kuris rems bažnytines, dažniausiai vienuolijų įkurtas sveikatos apsaugos struktūras, kad būtų užtikrintas jų veiklos tęstinumas ir kartu išsaugota steigėjų charizma. Fondo vadovu popiežius paskyrė Apaštalų Sosto nuosavybės administracijos vadovą vyskupą Nunzio Galantino.

Šv. Faustina apie ištikimybę Viešpaties malonei

fauSpalio 5-ąją liturgija mini gailestingumo apaštalę šv. Faustiną Kowalską, Dievo Motinos Gailestingumo seserų kongregacijos vienuolę. Vienas iš didžiausių šventosios dienoraštyje išsakytų norų buvo troškimas kuo giliau įsismelkti į Jėzaus dvasią, susitapatinti su juo. Ne kartą šventoji tikino, jog to prašo pats Jėzus.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode