Popiežius klaretinams: „Istorijos Viešpats mus palaiko“

palaikoLapkričio 7 d. audiencijoje Pranciškus priėmė klaretinų kongregacijos narius, priklausančius Pašvęstojo gyvenimo teologijos instituto Romoje „Claretianum“ akademinei bendruomenei. „Raginu jus ir toliau tarnauti pašvęstajam gyvenimui pagal klaretinų dvasią – kitaip tariant, būti misionieriais“, – sakė popiežius.

Paskelbtas sinodinio kelio procesą apibendrinantis dokumentas

Vyskupų Sinodo sekretoriatas paskelbė tekstą, kuris apibendrina vietinių Bažnyčių mastu vykusias konsultacijas ir kuris taps atskaitos tašku popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėto sinodinio proceso tolimesniam etapui. Pati Vyskupų sinodo asamblėja, kurios tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“, vyks dviem dalimis – 2023 m. spalį ir 2024 m. spalį.

Visame pasaulyje vykusias konsultacijas apibendrinantis dokumentas buvo parengtas remiantis sintezėmis, gautomis iš visų vietinių Bažnyčių. Dokumentą parengė rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Fraskatyje, netoli Romos, susitikę ekspertai.

Visi Šventieji

Jėzaus palaiminimai – tai pažadas, kuris išsipildo, kai nesivaržome su tariama pasaulio laime, bet renkamės Evangeliją ir jos logiką. Renkamės ne vargą, liūdesį ir kančią, bet tikėjimą, kad mes galime kažką padaryti, kad tų neigiamų dalykų būtų bent kiek mažiau.

Kardinolas M. Czerny: pasaulis turėtų padėkoti atliekų surinkėjams

padekotiŠeštadienį, spalio 29-ąją, 36 atliekų surinkėjų organizacijos iš 34 kraštų įsteigė pirmąją pasaulinę profsąjungą – Tarptautinį atliekų surinkėjų aljansą. Šia proga naują tarptautinę profsąjungą pasveikino kardinolas M. Czerny, Vatikano Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas.

Charkivas: Bažnyčia lieka šalia kenčiančių žmonių

liekaVyskupai, kunigai, „Caritas” darbuotojai liko nuolat bombarduojamame Ukrainos mieste, kad paremtų žmones, kuriems žiemą tenka pasitikti be tinkamų priemonių. Vyskupas Vasilis Tučapecas: „Išgyventi tokiomis sąlygomis labai sunku, daug gyventojų išvyko, o tie, kurie liko, laikosi tik dėl humanitarinės pagalbos“.

S. Ševčukas: šeimoje gimsta piliečiai ir krikščionys

gimstaKiekvieną dieną Ukrainą pažadina oro pavojaus sirenų garsas. Visoje fronto linijoje vyksta sunkūs mūšiai, tačiau mūsų kariuomenė palaipsniui, žingsnis po žingsnio, išlaisvina miestus ir kaimus, penktadienį, spalio 28 d., 247-ąją karo dieną, į Ukrainos graikų apeigų katalikus, kitus tautiečius ir visus geros valios žmones savo kasdiene žinia kreipėsi arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

S. Ševčukas: melskimės, kad jaunimas nebijotų santuokinio gyvenimo iššūkių

nebiJau devintą mėnesį Ukraina ginasi. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas antradienį ir trečiadienį, karo 244-ąją ir 245-ąją dienomis, paskelbtuose savo kasdieniuose vaizdo įrašuose paminėjo per pastarąsias paras vykusius Ukrainos miestų bombardavimus, visoje fronto linijoje vykusius mūšius, prašė melstis už drąsiuosius neabejingus gynėjus.

Popiežius: Dievas padeda žmogui įveikti visus išmėginimus

padedaTęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų katechezę apie dvasinę įžvalgą šio trečiadienio audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie liūdesio ir apleistumo jausmą, kuris, nors yra pavojingas žmogaus dvasiniam gyvenimui, tačiau, jei laiku jį atpažįstame, tuomet ir ši patirtis gali prisidėti prie dvasinio augimo.

S. Ševčukas: reikia įveikti ne vien priešą, bet ir patį karą, mirties kultūrą

priesaKaro metu žmogaus gyvybė yra nuvertinta. Juk kasdien aplink save matome tiek daug mirties. Atrodo, kad nėra parapijos, kurioje nebūtų meldžiamasi už žuvusius karius. Tačiau jei po pergalės norime gyvybingos ir teisingos Ukrainos, turime kurti gyvenimo, o ne mirties kultūrą, 243 karo dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

Šventasis Sostas ir TOK: „Gana karo, siekime brolystės!“

ganaTarptautinis olimpinis komitetas (TOK) ir trys Šventojo Sosto dikasterijos paskelbė bendrą pareiškimą dėl pasaulio taikos. Dalimis vykstantis pasaulinis karas, per šimtą milijonų žmonių pavertęs benamiais, išskyręs šeimas, įbauginęs motinas, tėvus ir vaikus, neleidžia puoselėti tikėjimo, svajonių ir net sporto, pažymima bendrame pareiškime.

Lietuvos maltiečių veikla: vertybė turi būti užpildyta dorybe

maltieciuŠiomis dienomis Romoje lankosi Lietuvos maltiečių grupė, kurią privačiai pasveikino ir popiežius. Šioje piligriminėje kelionėje juos lydi Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis ir kun. Vytautas Rapalis, maltiečių kapelionas, taip pat Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas, atsakingi už maltiečių sielovadą ir dvasinį palydėjimą. Mūsų studijoje kalbamės apie tai, ką tai reiškia.

Vatikano diplomatas: pirmenybė tetenka aiškioms teisėms, o ne skaidančioms idėjoms

aiskioms„Žmonės pasaulyje gali turėti skirtingų gebėjimų ir išteklių, tačiau visi jie yra vienodai orūs ir vertingi. Kai tai nepripažįstama, žmogaus teisės ir laisvės lengvai pažeidinėjamos ir ignoruojamos“, o „tautų bendruomenė ir atskiros valstybės neturėtų teikti pirmenybės teisėms arba pripažinti teisėmis idėjų, kurios neturi pagrindo sutartyse ar papročiuose“, – sakė arkivyskupas Gabrielle Caccia, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO.

Pranciškus: socialinė tvarka labai priklauso nuo šeimyninių ryšių

socialine„Šiandienos Bažnyčios misija skubiai reikalauja sujungti santuokinio ryšio teologiją su konkretesne šeimos teologija“, – pareiškė popiežius Pranciškus pirmadienio, spalio 24 d., audiencijoje Popiežiškojo Jono Pauliaus II teologinio instituto santuokos ir šeimos studijoms akademinei bendruomenei. 

Popiežius: kad sutiktume Dievą, reikia kopti aukštyn ir leistis

sutiktumeSekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą Jėzaus palyginimą apie fariziejaus ir muitininko – žmonių akyse religingo žmogaus ir viešo nusidėjėlio – maldą: pirmasis pučiasi ir dėkoja, kad nėra toks, kaip antrasis. O antrasis meldžiasi nuolankiai, neslėpdamas savo skurdo, tiesos apie save. „Kas save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“, perspėjo Viešpats (Lk 18, 9–14). 

S. Ševčukas: neleiskite uždaryti jūros – duonos ir gyvybės koridoriaus!

jurosRusija demonstruoja baisų barbariškumą ne vien prieš Ukrainą ir jos žmones, bet ir prieš savo pačios karius, sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, šeštadienį komentuodamas pasakojimus apie randamus į duobes sumestus žuvusius rusų karių kūnus, kurių savieji net neketina išvežti. 241-ojoje karo dienos žinioje jis tęsė mąstymą apie šeimą ir kreipėsi į tarptautinę bendruomenę dėl jūrų kelio išsaugojimo. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode