Atidengta Benedikto XVI statula Bavarijos Altöttingo šventovėje

 

Popiežiaus namų prefektas inauguravo popiežiaus emerito Benedikto XVI statulą Altöttingo Marijos šventovėje pietų Vokietijoje. Šventovėje kaip tik prieš dešimt metų lankėsi ir jos koplyčioje Mišias aukojo popiežius Benediktas XVI. Popiežiaus Benedikto apsilankymas Bavarijos šventovėje įvyko per jo antrąją kelionę į Vokietiją 2006 metų rugsėjo 9-14 dienomis.

Romą aplankė 13 milijonų Gailestingumo metų piligrimų

 

Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba, atsakinga už Gailestingumo jubiliejaus renginius Vatikane, informuoja, kad nuo Šventųjų metų pradžios – praėjusių metų gruodžio 8 d., iki šių metų rugpjūčio 7 d. į Šv. Petro baziliką pro Šventąsias duris įžengė 13 302 689 piligrimai.

Popiežius pietavo su sirais pabėgėliais

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį Šventosios Mortos namuose pietavo kartu su sirais pabėgėliais, kurie jo kvietimu atvyko į Romą iš Graikijos Lesbo salos. Dvi pabėgėlių šeimos atskirdo į Romą kartu su popiežiumi, po jo vizito Lesbo saloje balandžio 16 d. Kitos dvi šeimos atvyko birželio vidury. Popiežiaus kvietimu į Romą atvykusiais sirais pabėgėliais rūpinasi Šv. Egidijaus bendruomenė.

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų!“ ( Lk 12, 49)

Eilinių metų dvidešimtojo sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalba apie žmogų, kuris turi būti ne tik dvasiškai gyvas, bet ir degti, spinduliuoti bei skleisti dvasinę šilumą aplinkiniam pasauliui. Kiekvienas krikščionis turi būti lyg ošiantis ąžuolas-galiūnas: telkti ir skleisti Jėzaus mokymą, kurio kertinė dalis yra kiekvieno iš mūsų prisiimtas Krikšto sakramentas. Šio sekmadienio Evangelija kviečia kiekvieną iš mūsų suvokti ir pajausti savyje pranašą, nešantį per pasaulį Jėzaus tikėjimo, vilties ir meilės ugnį.

„Amoris Laetitia“ apie meilę, nepaisant visko

 

Šventojo Pauliaus himne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Jis visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4–7).

Kuo išskirtinė yra gailestingumo metų piligrimystė?

 

Gailestingumo jubiliejus išsiskiria žengimu pro Šventąsias duris. Šios durys reiškia visada mūsų laukiantį Dievą. Tačiau jos pačios juk netampa stebuklin­gos, stebuklas turi įvykti mano širdyje. Kaip man žengti pro Šventąsias duris, kad šis veiksmas būtų prasmingas?

Paskirtas naujas nuncijus Lenkijoje

 

Italą arkivyskupą Salvatore Pennacchio, lig šiol ėjusį nuncijaus Indijoje ir Nepale pareigas, popiežius Pranciškus paskyrė nuncijumi Lenkijoje. Jis nunciatūroje Varšuvoje pakeičia arkivyskupą Celestino Migliore, kuris po šešerių metų tarnystės Lenkijoje, šių metų gegužės 28 d. buvo paskirtas nuncijumi Rusijos Federacijoje.

Pal. Kalkutos Motinos Teresės kanonizacija – rugsėjo 4-ąją

 

 

Popiežius Pranciškus rugsėjo 4 dieną vadovaus pal. Kalkutos Motinos Teresės kanonizavimo Mišioms. Apeigos dvidešimt trečiąjį eilinį sekmadienį Šv. Petro aikštėje prasidės 10 val. 30 min. Romos laiku. Pranešdamas apie šį Bažnyčios gyvenimui svarbų Gailestingumo metų įvykį popiežiaus liturginių apeigų vadovas mons. Guido Marini priminė galimiems kanonizacijos Mišių koncelebrantams įprastinę liturginių apeigų tvarką.

„Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Lk 12, 40)

Rugpūčio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijoje Jėzus primena Bažnyčiai dvasinio budėjimo ir jautrumo artimui svarbą. Bažnyčios Tėvai šioje Evangelijos ištraukoje aiškiai regi du dvasinius pradus: antras Kristaus atėjimas ir kiekvieno iš mūsų mirtis šiam pasauliui neša neišvengiamą susitikimą su Kūrėju akis į akį ir apyskaitą už praleistas žemiško gyvenimo dienas. Bet jei gyvename kasdiene malda ir tikėjimo darbais, ko mums drebėti ir bijoti, tuo labiau, jei Viešpats yra kiekvieno iš mūsų asmeninis draugas?

Religinės šventės (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Šį kartą kalbėsime apie šį mėnesį vyksiančius Žolinės atlaidus.

„Neužmirškite mūsų“ – prašymas iš Pietų Sudano

„Neužmirškite mūsų“ – tai pagalbos prašymas, kuriuo vyskupas Kussala, Pietų Sudano Respublikos Tombura-Yambio katalikų vyskupas kreipėsi ypač į Europą: Jei Pietų Sudanas liks nepastebėtas, banga pabėgėlių pasiekiančių Europos krantus dar labiau išaugs, sako jis.

Kalbėdamas tarptautinei katalikiškai žinių agentūrai „Fides“, vyskupas Barani Eduardo Hiiboro Kussala visų prima paprašė tarptautinės bendruomenės atidžiai stebėti poslinkius sunkmečio kaustomoje jauniausioje Afrikos valstybėje. Anot jo, svarbu, kad toliau būtų daromas spaudimas Pietų Sudano prezidentui Salva Kiir ir buvusiam vice prezidentui Riek Machar, kad jie sugrįžtų prie pokalbių stalo ir nuspręstų pasidalyti valdžia pagal praėjusių metų rugpjūčio mėnesį pasirašytą susitarimą.

Popiežius Porciunkulėje: Prašykime atleidimo ir atleiskime

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus aplankė Porciunkulę – Pranciškaus Asyžiečio prieš aštuonis šimtmečius atstatytą koplyčią, nuo kurios prasidėjo pranciškoniškojo dvasingumo ir Mažesniųjų brolių ordino istorija. Ši vieta tai pat davė pradžią garsiesiems Porciunkulės atlaidams. Prieš 800 metų, Pranciškaus Asyžiečio prašomas, popiežius Honorijus III suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus visiems kas rugpjūčio 2-ąją lankys Porciunkulės koplyčią. Iš pradžių atlaidų privilegija buvo suteikta tik Porciunkulės koplyčiai; dabar jie švenčiami visame pasaulyje.

Prancūzijoje nužudyto kunigo laidotuvės

Antradienį Prancūzijoje Ruano katedroje buvo aukojamos praėjusią savaitę bažnyčioje aukojant Mišias nužudyto kunigo Jacques‘o Hamelio laidotuvės. Rytojaus dieną po bažnyčios užpuolimo ir kunigo nužudymo keliaudamas į Lenkiją, lėktuve susitikęs su žurnalistais, popiežius Pranciškus Jacques‘ą Hamelį pavadino šventu kunigu, mirusiu tą akimirką kai aukodamas Mišias meldėsi už taiką.

Sudaryta komisija moterų diakonato klausimu

Popiežius Pranciškus sudarė komisiją, kuri turi išstudijuoti ar įmanoma moteris šventinti diakonėmis, visų pirma gerai ištirti tas diakonystės formas, kurios gyvavo pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais. Tokios komisijos įkūrimo popiežių Pranciškų paprašė Moterų vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga, šių metų gegužės 12 d. vykusios audiencijos Vatikane metu.

Maskva plėšo Ukrainos Katalikų bažnyčią; Konstantinopolis nepritaria

Maskvos Ortodoksų patriarchatas išsakė nusiskundimų prieš Ukrainos Katalikų bažnyčią, reikalaudamas, kad kitas pasaulinis ortodoksų vadovų susitikimas aptartų Rytų bažnyčių, išsaugojusių bendrystę su Roma, statusą, praneša catholicculture.org.

Tačiau ekumeninis Konstantinopolio patriarchas išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžiami draugiški santykiai su Ukrainos Katalikų bažnyčia, dėkojama už paramą, parodytą neseniai įvykusiam visuotiniam ortodoksų Susirinkimui Kretoje.

Kaišiadorių katedroje – atlaidai ir jubiliejinės sukaktys

Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos sukaktys. Šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas Eduardas Ropas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 metais Kaišiadorių katedrą konsekravo - pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

ALGIRDAS MALAKAUSKIS OFM: „MANO PAŠAUKIMAS – TAIP PAT PJD VAISIUS“

Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministras kunigas Algirdas Malakauskis OFM dalijasi mintimis apie šiais metais Lenkijoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų patirtį.

Kokie jūsų įspūdžiai iš Pasaulio jaunimo dienų? Popiežius jaunimui kalbėjo ypač stipriai, net radikaliai. Ar ne pernelyg drąsiai popiežius prašo jaunimo atsiliepti į dabartinę situaciją meile: mylint visus, net priešus?

Vienuolės iš neturtingųjų kvartalo: 25 metai darant gera

Vienuolės, įsikūrusios miesto viduryje esančiame vienuolyne, skleidžia meilę ir taiką Mineapolio šiauriniame rajone.

Vieną šiltą spalio pavakarę sesuo Katherine Mullin nužingsniavo nešina uogų pyragu pas savo kaimynus Mineapolio šiauriniame rajone. Ji paklausė vaikų, ar jie pažįsta ją ir dar penkias seseris vizites, ar jų tėvai yra namuose.

Pas Viešpatį iškeliavo monsinjoras Jonas VOVERIS (1913–1939–2016)

2016 metų rugpjūčio 2 dieną, eidamas 103-iuosius metus, Taujėnuose mirė monsinjoras Jonas Voveris.

Jonas Voveris gimė 1913 metų lapkričio 2 dieną ūkininkų šeimoje Vaičiuliškių kaime, Ukmergės apskrityje, dabartiniame Anykščių rajone, Kurklių parapijoje. Šeimoje augo šeši vaikai. Pradžioje mažasis Jonukas mokėsi Vaičiuliškių pradžios mokykloje, kurią baigus jį vienintelį iš visų vaikų tėvai leido mokytis toliau. Mokslus Jonas Voveris tęsė Ukmergės gimnazijoje. Joje baigęs septynias klases ir Kauno jėzuitų gimnazijoje išlaikęs lotynų kalbos egzaminą, 1933 metais įstojo į Kauno kunigų seminarijos antrąjį licėijinį kursą. Galima suprasti, kad pašaukimas į kunigystę jo širdyje buvo gimęs jau seniai, o ištikimybę jam Jonas Voveris įrodė visu savo gyvenimu.

Krokuvoje mirė kardinolas Franciszekas Macharskis

Rugpjūčio 2-osios rytą, sulaukęs 89 metų amžiaus, mirė lenkų kardinolas Franciszekas Macharskis, Krokuvos metropolitas emeritas. Kardinolas buvo vienas artimiausių šv. Jono Pauliaus II bendradarbių, praneša deon.pl.

Viešėdamas Lenkijoje popiežius Pranciškus dar spėjo aplankyti velionį Krokuvos ligoninėje. Dvi pastarasias savaites kardinolas jau buvo be sąmonės.

Popiežiaus pokalbis su Lenkijos vyskupais Krokuvos katedroje

Praėjusios savaitės trečiadienį, liepos 27-ją, pirmąją vizito Lenkijoje dieną Krokuvos katedroje popiežius susitiko su Lenkijos vyskupais. Apie valandą trukęs Šventojo Tėvo pokalbis su Lenkijos episkopato nariais vyko už uždarų durų. Pranciškus nesakė iš anksto parengtos kalbos, bet spontaniškai atsakė į kelis vyskupų klausimus. Dabar, popiežiui jau sugrįžus iš Lenkijoje, Vatikane paskelbtas praėjusią savaitę vykusio pokalbio tekstas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode