Arkivysk. S. Ševčukas apie džiaugsmą ir taiką, kuriuos teikia Dvasia

dvasia119 ir 120 karo dienų vaizdo žiniose Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas S. Ševčukas dėkojo Dievui ir Ukrainą ginančioms pajėgoms už tai, kad kraštas sulaukė dar vieno ryto. Jis apsvarstė dar du Šventosios Dvasios vaisius – džiaugsmą ir taiką, pažymėdamas, kad juos galima subrandinti ir karo metu. 

Arkivysk. S. Ševčukas: „Kai priimame Dvasios dovanas, jos tampa sėklomis ir vaisiais"

seklomis„Ukraina laikosi. Ukraina kovoja. Ukraina gina savo orumą. Ji gina savo nepriklausomybę, kaip kadaise, senosios Kijevo Rusios laikais. Ukraina saugo Europą savo dvasios ir ginklų galia. Ji saugo Europos vertybes nuo paniekos, nuo naikinančios invazijos, kuri ir šiandien vėl sėjo mirtį ir destrukciją mūsų žemėje“, – 118 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

Popiežiaus katechezė. Sekti Jėzų galima ir tada, kai kojos nebelaiko

sektiBirželio 22 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius pratęsė katechezių ciklą apie senatvę ir pakvietė apmąstyti Jėzaus ir Petro dialogą bei ginčą Evangelijos pagal Joną pabaigoje (žr. Jn 21, 15–23), kuriame atsiskleidžia Jėzaus meilė mokiniams ir ryšio su jais subtilumas: jis švelnus, tačiau ne lėkštas, taip pat laisvas, atviras ir tiesus. 

Popiežiaus žinia: nutildyti visus ginklus

nutildytiPopiežius žinioje pirmojo Branduolinio ginklo uždraudimo (TPNW) sutarties susitikimo dalyviams, valstybių atstovams, primygtinai paragino nutildyti visus ginklus ir pašalinti konfliktų priežastis nenuilstančių derybų keliu, nes tie, kurie kariauja pamiršta žmogiškumą. Popiežiaus žinią Vienoje, antradienį, birželio 21 d., prasidėjusio susitikimo dalyviams perskaitė arkivysk. Paul R. Gallagher, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis.

Arkivysk. S. Ševčukas. Viešpatie, suteik mums jautrumo Tau dovaną

jautrumo„Kažkas už šią naują dieną mums sumokėjo savo gyvybe“, – 117 karo dienos vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, dėkodamas krašto gynėjams, ypač šiuo metu, kai karo veiksmų intensyvumas sparčiai auga. Jis taip pat kalbėjo apie tai, ką reiškia Šventosios Dvasios dovanojama Dievo baimė: ji skiriasi nuo grėsmės sukeliamos baimės. Dievobaimingumas yra išminties pradžia.

Arkivysk. S. Ševčukas. Didvyriai nemiršta

didvyriai116 karo dienos vaizdo žinioje Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vadovas išskyrė Sjeverodonecką ir Lisičianską, kur vyksta kruviniausi mūšiai, pareiškė užuojautą garsiam graikų apeigų katalikų kunigui ir jo žmonai, kurie mūšyje neteko sūnaus, kalbėjo apie sekmadienio Visų Šventųjų iškilmę ir dar vieną Šventosios Dvasios dovaną – pamaldumą.

„Ta jūsų sriuba – neskani“

Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilija Sinodinio kelio simpoziumo šv. Mišiose (2022 06 15)

Popiežius Pranciškus pakvietė mus visus į Sinodinį kelią – leistis į nuotykį ir ypatingu būdu išgyventi bendrystę su Visuotine Bažnyčia. Dalyvavome toje iniciatyvoje, popiežius pakvietus visą Bažnyčią tokiu būdu atsiverti Šventosios Dvasios veikimui. Ir Kauno arkivyskupijoje būta pokalbių, susitikimų, įžvalgų, tačiau svarbiausia – susitikome vieni su kitais ir vėl apmąstėme Bažnyčios kaip šeimos kelionės kryptį, kuri visad yra koreguojama laiko ir Šventosios Dvasios vedama.

Pasirengimas santuokai kaip katechumenatas

santuokaiUžbaigiant Šeimos – „Amoris laetitia“ metus Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė dokumentą „Katechumenų kelias santuokiniam gyvenimui“ su paties popiežiaus Pranciškaus parašyta pratarme, kurioje jis pristato dokumente siūlomas sielovadines gaires ir pačią rengimosi krikščioniškai santuokai kaip katechumenato koncepciją.

Arkivysk. Gallagheris: siekti taikos nereiškia sutikti su Ukrainos padalinimu

siektiKaip Bažnyčia turime siekti taikos ir pabrėžti ekumeninį matmenį, tačiau negalime sutikti su kompromisais dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, pasakė Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris, dalyvaudamas Popiežiškajame Grigaliaus universitete vykusiame susitikime migracijos tema.

Akivysk. S. Ševčukas. Tas, kuris pradeda karą, sukyla prieš Šventąją Dvasią

sukyla„Priešas meta visų savo pajėgų likučius į Ukrainos Luhansko sritį, kad pasiektų bent menką pergalės regimybę. Ukrainos sūnų ir dukterų drąsos dėka 110-ąją karo dieną priešas nepasiekė nė vieno tikslo. Tačiau labiausiai širdį skauda dėl prarastų žmonių gyvybių, dėl nužudytų nekaltų civilių moterų ir vaikų, dėl visų tų, kurie taip skaudžiai kenčia nuo šios Rusijos agresijos, kurie kenčia nuo karo“, – birželio 13 d. vaizdo žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas. 

37-oji Migrantų savaitė Brazilijoje: Migracija ir žinios

migracijaMigrantai eina į priekį, nešini viltimi, nematomi kasdienių žudynių dalyviai. Jų gyvenimų istorijos, svajonės ir kovos mums padeda suvokti, kad migracijos fenomeno priežastis įtakoja ir socialinė atskirtis, perspektyvų neturėjimas, skurdas, kurį išgyvena daugelis ir kurį sukelia mažumos turtas ir kaupimas.

Kard. J. Advincula: ieškoti tiesos šv. Tito Brandsmos pavyzdžiu

titoKai ant kortos pastatyta tiesa, likti abejingam ir tylėti yra nuodėmė.

Nepailstamai ieškokite ir drąsiai skelbkite tiesą šv. Tito Brandsmos pavyzdžiu – pareiškė Manilos arkivyskupas Filipinų katalikų jaunimą ragindamas kovoti su dezinformacijos skleidimu, ypač socialiniuose tinkluose.

Arkivysk. S. Ševčukas: sulauksime džiaugsmo, kuris suteiks prasmę mūsų kančioms

prasmeNors visa fronto linija dega. Mūsų kariai, kurių dėka šį rytą vėl išvydome saulės šviesą, rodo antgamtinę stiprybę. Priešingai negu skelbė prognozės, Ukrainos kariuomenė laiko gynybines pozicijas ir netgi stumia priešą atgal, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas trečiadienį, 105-ąją karo dieną, paskelbtoje kasdienėje žinioje.

Popiežiškojo Rytų instituto profesorius: kas dedasi Maskvos patriarchate?

dedasiBirželio 7 d. Maskvoje susirinkęs Rusijos Ortodoksų Bažnyčios sinodas atleido metropolitą Hilarioną iš Maskvos patriarchato išorinių bažnytinių santykių departamento vadovo pareigų. Į jo vietą patriarchas Kirilas paskyrė buvusį savo sekretorių metropolitą Antonijų, pastaruosius kelerius metus ėjusį Paryžiaus metropolito pareigas. Tuo tarpu metropolitas Hilarionas paskirtas Budapešto vyskupu.

Apie senatvės misiją, kuri sutaiko su „atgimimu iš aukštybės“

senatvesPopiežius trečiadienį pratęsė katechezių apie senatvę ciklą, šį kartą apmąstymams pasirinko ne vieną kurį iš Senojo Testamento veikėjų, kaip pastaruosius kartus, o Naujame Testamente Jono Evangelijoje minimą Nikodemą, kuris Jėzui uždavė reikšmingą klausimą: „Kaip gali gimti žmogus, būdamas senas?“

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode