Popiežius: migrantai gali būti palaiminimas Europai

palaimiKetvirtadienį popiežius susitiko su Europoje gyvenančių italų bendruomenių atstovais. Jiems Pranciškus sakė, kad mūsų laikais vykstanti žmonių migracija tarp Europos šalių turėtų padėti žemyno gyventojams geriau įsisąmoninti, kad Europa yra mūsų bendri namai.

Paskelbta būsimos kanonizacijos data

kanoni2022 metų gegužės 15 d., penktąjį Velykų sekmadienį, popiežius Pranciškus vadovaus kanonizavimo apeigoms, kurių metu septynis palaimintuosius paskelbs šventaisiais.

Bažnyčia Prancūzijoje parduos turtą, kad galėtų mokėti kompensacijas

parduosLurde pastarosiomis dienomis vykusio Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžio metu buvo priimta keletas radikalių sprendimų, kuriais Bažnyčia Prancūzijoje siekia padėti nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje nukentėjusiems žmonės ir išbristi iš gilios krizės, į kurią ją įklampino dalies dvasininkijos ir Bažnyčioje tarnavusių pasauliečių padaryti nusikaltimai.

Popiežius: nepilnamečių apsauga – svarbiausias prioritetas

apsaugaKetvirtadienį Romoje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos patalpose ir nuotoliniu būdu vyko kelių Italijos katalikų organizacijų ir valstybės institucijų surengtas, Italijos pralamento ir Europos pralamento remiamas susitikimas, skirtas projektui „Vaikų apsaugos skatinimas COVID-19 metu ir vėliau“.

Popiežiaus katechezė. Visada mylėkime, nors tai nelengva

mylekimeTrečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo šv. Pauliaus Laiško galatams ištrauką (Gal 5, 16–17. 25), kurioje apaštalas ragina tos bendruomenės narius gyventi Šventosios Dvasios vedamiems, vengti tuščios garbės, piktumo ir pavydo.

Vaikų darbas yra vergovės forma

formaTarptautinė darbo organizacija (ILO) ir JT Maisto bei žemės ūkio organizacija (FAO) pradėjo bendrą susitikimą Romoje, kurio tema – vaikų išnaudojimo darbe, ypač žemės ūkyje, problema. Kardinolas P. Parolin popiežiaus Pranciškaus vardu pasiuntė žinią susitikimo dalyviams, kurioje tokį išnaudojimą apibūdina kaip vergovės formą.

Visų Šventųjų iškilmės vidudienio malda

malLapkričio 1-osios vidudienį popiežius Pranciškus vadovavo Visų Šventųjų iškilmės „Viešpaties angelo“ maldai. Pasak jo, būti šventais – tai gyventi pagal Kalno palaiminimuose (Mt 5, 1–12a) išdėstytą programą. Tai nuolankumo, atjautos, romumo, teisingumo ir taikos kelias, kuris veda į Dievo karalystę ir laimę. Eiti palaiminimų keliu – tai džiaugtis ir pranašauti.

Divalio šventės linkėjimas: būti šviesa krizės laikotarpiu

divalioLapkričio 4-ąją, kai Katalikų Bažnyčia švenčia vyskupo šv. Karolio Boromiejaus minėjimą, induistų ir kitos Rytų religijų bendruomenės šiemet mini šviesos šventę – Dyvalį. Šventės proga pasaulio induistus pasveikino Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba.

Vėlinių visuotiniai atlaidai – visą lapkritį

lapkriApaštališkoji penitenciarija paskelbė, kad ir šiais metais, panašiai kaip pernai, atsižvelgiant į tebesitęsiančią pandemiją, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti ne tik iki lapkričio 8-osios, bet ir kitomis pasirinktomis dienomis iki lapkričio mėnesio pabaigos.

„Caritas Internationalis” rengiasi 70 metų jubiliejui

rengiasiGruodžio 12-ąją dieną „Caritas Internationalis“, tarsi skėtis, dengiantis daugiau nei 160 nacionalinių „Caritas“ organizacijų, minės 70 metų įsteigimo sukaktį. Artėjant jubiliejui „Caritas Internationalis“ kasdien skelbia žinutes „Twitter“ tinkle, kuriose primena skaudžius pastarųjų dešimtmečių istorijos puslapius – potvynius, žemės drebėjimus, badmečius – ir nenutrūkstantį krikščionišką artimo meilės atsaką.

Asyžiaus miestas – „Gyvenimo namai“

namaiSpalio 27 dieną sukanka istorinio religijų už taiką susitikimo Asyžiuje 35-osios metinės. Pirmą kartą kelios dešimtys religijų atstovų iš viso pasaulio – krikščioniškų Bažnyčių, bažnytinių bendruomenių ir kitų religijų atstovų – popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pakviesti susirinko į Asyžių kiekvienas pagal savo papročius melsti Dievą taikos malonės žmonijai.

Sužadėtinė, medicinos studentė, palaimintoji S. Sabattini

studenteSpalio 24 diena – šventė Italijos Rimini vyskupijai ir Šv. Jono XXIII bendruomenei: palaimintąja paskelbta šiai vyskupijai ir šiai bendruomenei priklausiusi Sandra Sabattini. Tarp beatifikacijos dalyvių – nemažai ją pažinojusiųjų asmeniškai. Iškilmėje dalyvavo ir jos užtarimu iš mirtinos ligos pakilęs Stefano Vitali.

Misijų sekmadienis ir ateitininkų šventė

Kasmet, priešpaskutinį spalio sekmadienį, švenčiama Pasaulinė misijų diena, kuria kiekvienas pakrikštytasis raginimas dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje: malda, auka ir gerais darbais už misijas ir misionierius visame pasaulyje.

Be šios intencijos spalio 24-ąją Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, Votyvos šv. Mišiose, melstasi ir už ateitininkus: mat keturi šios parapijos bendruomenės nariai tapo ateitininkų kuopos dalimi. Šv. Mišių metu duotas įžodis, kuriuo pasižadėta sekti Kristų, aukotis Dievui ir Tėvynei bei uoliai eiti ateitininko pareigas. Jauniesiems ateitininkams įsegti ženkleliai, užrištos moksleivio ateitininko juostelės, sukalbėtas ateitininkų tikėjimo išpažinimas, sugiedotas ateitininkų himnas.

Liudytojai ir pranašai“. Vigilija artėjant Misijų sekmadieniui

misijuLiudijimas be pranašystės ko gero būtų tik socialinė veikla. O pranašas be liudijimo – tik tas, kuris kalba, bet pats savo žodžiais neseka. Todėl liudijimas ir pranašystė turi žengti kartu, sako s. Elisa Kidane, viena iš ketvirtadienio maldos budėjimo Romos vyskupijos Šv. Jono Laterane bazilikoje rengėjų.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode