COMECE: kas gi dar turi įvykti, kad karas baigtųsi?

ivyktiAtsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Ukrainoje ir Lenkijoje, Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) trečiadienį, lapkričio 16 d., paskelbė pareiškimą, kurį parengė į antrąjį metinį posėdį susirinkusi COMECE ES išorės santykių komisija, vadovaujama vysk. Rimanto Norvilos.

Arkivysk. S. Ševčukas: gydytojų rankomis Dievas gydo mūsų žaizdas

rankomisAntradienį Ukrainą sukrėtė dar vienas masinis Rusijos išpuolis prieš taikius miestus ir kaimus, per vieną dieną buvo paleista beveik šimtas raketų. Elektros energijos tiekimą užtikrinanti infrastruktūra buvo pažeista beveik visose šalies dalyse. Vėl yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdienėje žinioje, paskelbtoje trečiadienį, lapkričio 16 d., kuri Ukrainai buvo jau 266-oji karo diena.

Popiežiaus katechezė: nerimas širdyje padeda įveikti sunkumus

nerimasTrečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje, tęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų mąstymus apie dvasinę įžvalgą, popiežius kalbėjo apie liūdesį ir nerimą. Panašiai kaip apleistumo jausmas, kuriam jau buvo skirta viena katechezė, liūdesys ir nerimas, nors patys savaime yra kenksmingi, laiku atpažinti ir gerai suprasti gali skatinti ir žmogaus dvasinį augimą.

Medžiugorjė – malonės vieta

malonesTaip apie Medžiugorję interviu italų katalikų dienraščiui „Avvenire“ sako arkivyskupas Aldo Cavalli, šios šventovės apaštališkasis vizitatorius, praėjus metams nuo paskyrimo į šias pareigas. 

„Nugalėti blogį gerumu!“

gerumuTai pažymėjo laiške savo kraštiečiams popiežius Pranciškus Buenos Airių arkivyskupijos socialinės pastoracijos dienos proga. Jis priminė apaštalo šv. Pauliaus raginimą kviesdamas jį išlaikyti gyvą, kai sprendžiamos socialinės problemos.

Popiežiaus laiškas: pagal Manresos įvykį „pakeisti kryptį“

kryptiLapkričio 14 d. Barselonoje švęstas unikalaus įvykio šv. Ignaco Lojolos ir jo įsteigtos Jėzaus draugijos gyvenime 500 metinės: 1522 m. Ignacas gyveno Manresos oloje, Barselonos provincijoje – pasninkavo, daug mąstė ir, kaip vienišas piligrimas, ruošėsi nukeliauti į Šventąją Žemę. Tačiau po ilgai trukusių dvejonių galutinai suvokė, jog jam skirta darbuotis dėl sielų gerovės ne vienam, o su bendražygiais, kurie ketino sekti juo iki pat Jeruzalės.

Popiežius: brolybės mozaika kuriama mažais kasdieniais veiksmais

brolybesPopiežius audiencijoje priėmė Tarptautinės krikščioniškų organizacijų savanorių tarnybų federacijos (FOCSIV) atstovus Federacijos įsikūrimo penkiasdešimtmečio proga. Federacija atstovauja beveik šimtui organizacijų, pagal Bažnyčios socialinį mokymą įsipareigojusių šalinti bet kokias skurdo ir marginalizavimo išraiškas, gerbti žmogaus orumą ir teises bei ugdyti vietinių bendruomenių ir institucijų plėtrą. 

Popiežius vaistininkams: kiekvieną kviečiu kurti rūpesčio kultūrą

kvieciuLapkričio 14 dieną popiežius Pranciškus priėmė „Apoteca Natura“ vaistinių tinklo delegaciją. Šiandien apie tūkstantį vaistinių, daugiausia Italijoje, bet taip pat ir kitose šalyse, vienijantis tinklas užsibrėžė siekti ne vien pelno iš vaistų ir kitų produktų pardavimo, bet ir platesnės socialinės atsakomybės ir bendruomeninio gėrio tikslų. Kur įmanoma, tinklas renkasi natūralumo kryptį. 

Vargstančiųjų diena. „Jums bus proga liudyti“

liudytiLapkričio 13 d. popiežius Pranciškus vadovavo šeštąjį kartą minimos Pasaulinės vargstančiųjų dienos Mišioms. Nesiginkime nuo istorijos, nenusigręžkime nuo tikrovės, bet dirbkime, kad ji įgytų kitą veidą, kvietė Šventasis Tėvas. 

„Viešpaties angelas“: atkakliai ir ištvermingai būkime geri

geriLapkričio 13 d. popiežius vadovavo tradicinei sekmadienio vidudienio maldai, kurios metu kreipėsi į maldininkus ir piligrimus Šv. Petro aikštėje. Jėzaus žodžiai apie šventyklos griuvimą, apie istorijos katastrofas yra labai realistiški ir išmintingai primena, jog nereikia pernelyg pasitikėti praeinančiais dalykais. Tačiau Jėzaus intencija yra ne purenti kartėlio ir nesaugumo jausmus, bet patarti, kaip jiems atsispirti. 

Romoje iškilmingai atidaryti jubiliejiniai šv. Juozapato metai

Lapkričio 12-ąją Šv. Petro bazilikoje prie šv. Juozapato kapo Dieviškąją liturgiją kartu su Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Sviatoslavu Ševčuku, kitais vyskupais ir kunigais koncelebravo ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Kartu meldėsi daug vienuolių, atvykusių į Romą į šiomis dienomis vykstantį Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vyrų ir moterų pašvęstojo gyvenimo institutų vyresniųjų tarptautinį susirinkimą. Taip pat dalyvavo tikintieji ir dvasininkai iš įvairių pasaulio kraštų, atvykę kartu melstis į Šventojo Petro baziliką.

Lapkričio 12 dieną sukanka 400 metų nuo šv. Juozapato kankinystės.

Islamo autoritetas: turiu alternatyvą civilizacijų konfliktų teorijai

islamoMūsų pasaulyje globalizavosi prekyba, technologijos ir komunikacija. Tačiau, kad globalus pasaulis būtų žmogiškas, o ne džiunglės, turi globalizuotis ir solidarumas, draugystė, empatija, dialogas – tai popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ tezė. Kaip žinia, ši enciklika pratęsia apmąstymą, kurį 2019 popiežius pradėjo su didžiuoju Al Azharo (Egiptas) imamu Ahmadu al-Tayyibu. 

Komunikacija, Jėzus ir Dievo gailestingumas

komuniŠventojo Sosto komunikacijos dikasterijos nariai ir patarėjai ketvirtadienį surinko į plenarinę sesiją. Šia proga Romoje lankosi ir sesijos darbuose dalyvauja jos narys Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas, Lietuvos vyskupų konferencijos ir Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

Popiežius: seminarijos tebūnie bendruomeninio gyvenimo vietos

seminLapkričio 10 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė seminarijų rektorius ir kitus už būsimų kunigų formaciją atsakingus asmenis iš kone visų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių, šiuo metu Romoje dalyvaujančius Dvasininkijos kongregacijoje surengtame darbo seminare. 

LVK: įsiklausyti į kitų balsą

balsa2022 m. lapkričio 7–9 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

V. Kulbokas: malda palydėkime popiežiaus taikos intenciją

kulGrįždamas iš Bahreino, popiežius lėktuve labai karštai kalbėjo apie būtinumą užbaigti karus Ukrainoje ir kitur pasaulyje. Pranciškus prašė paremti taikos pastangas ir sustabdyti ginklų prekybą. Kaip šį prašymą vertina nuncijus Ukrainoje ir kokia dabartinė situaciją Kyjive? – pasiteiravo Vatikano radijo bendradarbis pokalbyje su Ukrainos sostinėje popiežiui atstovaujančiu arkivyskupu Visvaldu Kulboku.

Kokius šventumo pavyzdžius siūlyti Bažnyčiai?

kokiusApie tai lapkričio 9–11 d. kalbama moksliniame suvažiavime Vatikane. Renginio pristatymo konferencijoje antradienį, lapkričio 8 d. t. Bernard’as Ardura, Popiežiškojo istorinių mokslų komiteto pirmininkas, kalbėjo apie suvažiavimo tikslą apžvelgti Bažnyčios siūlomus šventumo modelius ir kanonizavimo procedūras praėjus 40 m. nuo apaštališkosios konstitucijos „Divinus Perfectionis Magister“.

Kard. M. A. Ayuso Guixot: taika neįsivaizduojama be dialogo ir draugiškumo

dialogo„Susitikimų akimirka konfliktų draskomame pasaulyje“, – taip lapkričio 6 d. pasibaigusią popiežiaus kelionę į Bahreino karalystę apibūdino kardinolas Miguelis Ángelaa Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo dikasterijos pirmininkas, pats jį lydėjęs Pranciškų 39-ojoje apaštalinėje kelionėje, kurios metu Šventasis Tėvas aplankė dar vieną islamiškos daugumos ir santvarkos šalį.

Popiežius: „Trys pasauliniai karai per šimtą metų!“

simtaPer susitikimą su žurnalistais skrydžio iš Bahreino į Romą metu popiežius kalbėjo apie religijų dialogą, karą Ukrainoje, savo draugystę su Al Azharo didžiuoju imamu, moterų teises, migraciją, Bažnyčios pastangas spręsti nepilnamečių išnaudojimo sukeltą krizę ir galiausiai apie procesus, kurie vyksta Bažnyčioje Vokietijoje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode