Italijos vyskupai: vadovaukimės patikimais principais ir būkime atviresni

principaisGegužės 17-ąją kai kuriose šalyse buvo minima Tarptautinė diena prieš homofobiją. Šia proga Italijos spauda atkreipė dėmesį į jau prieš kurį laiką šalies parlamente užregistruotą projektą „priemonių, skirtų užkirsti kelią diskriminacijai ir smurtui dėl lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir negalios“. Priminta ir Italijos vyskupų konferencijos pozicija šiuo klausimu, išsakyta balandžio 26 d. paskelbtame pareiškime.

Šv. Jono Pauliaus II sukaktys: Bažnyčia visai žmonijai prašo Šventosios Dvasios dovanų

dovanuSekminių iškilmės sekmadienį, 1986 metų gegužės 18 dieną, popiežius šv. Jonas Paulius II minėjo savo šešiasdešimt šeštąjį gimtadienį – šiemet šią dieną minimos jo gimimo 101-osios metinės. Tą patį Sekminių sekmadienį popiežius pasirašė vieną svarbiausių, tačiau gerokai primirštą encikliką, skirtą Šventajai Dvasiai, „sukurtajame pasaulyje esančiai nesukurtajai dovanai“ – Tėvo ir Sūnaus Meilei, gaivinančiai žmogaus žemiškąją kelionę dieviškosios gyvybės kvėpimu.

P. Ruffini: geras komunikuotojas turi gerą širdį

sirdiSekmadienį, gegužės 16 dieną, minėta 55-oji Pasaulinė socialinio komunikavimo diena. Italijos Katalikų Bažnyčia šią dieną užbaigė Komunikacijos savaitę. Virtualiame Pasaulinės dienos renginyje pranešimą perskaitė Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Ruffini. 

Sekmadienio vidudienio malda. Kodėl mokiniai neliūdi?

neliudiGegužės 16 dienos vidudienio maldoje Italijoje ir kitose šalyse yra švenčiama Kristaus žengimo į dangų iškilmė. Morkaus Evangelija užbaigiama pasakojimu apie paskutinį Prisikėlusiojo ir mokinių susitikimą, po kurio jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Tėvo dešinėje. Paprastai atsisveikinimo scenos yra liūdnos ir pasiliekantiems sukelia pasimetimo, apleidimo jausmą. Bet su Jėzaus mokiniais buvo kitaip.

Popiežiaus Pranciškaus žinia 55-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga

„Eik ir pasižiūrėk“ (jn 1, 46). Komunikuoti sutinkant žmones ten, kur jie yra, ir tokius, kokie yra 

Brangūs broliai ir seserys!

Kvietimas „ateiti ir pamatyti“, kuris lydi pirmuosius jaudinančius Jėzaus susitikimus su mokiniais, yra taip pat kiekvieno tikro žmogiško komunikavimo metodas. Siekiant papasakoti tiesą apie gyvenimą, tampantį istorija (plg. Žinią 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga 2020 m. sausio 24 d.), būtina palikti patogią išankstinę nuostatą „jau tą žinau“ ir išjudėti, eiti ir pamatyti, būti su žmonėmis, klausytis jų, stoti akistaton su tikrove, kuri mus visada nustebins kokiu nors aspektu. „Su nuostaba atverk akis į tai, ką matai, kad tavo rankos būtų pilnos šviežios gyvybės ir kad kiti tave skaitydami prisiliestų prie pulsuojančio gyvenimo stebuklo“, – patarė savo kolegoms žurnalistams Emanuelis Lozano Garrido (1).

Ukraina: šviesa, sušildanti vargšus ir nušviečianti kūriniją

sviesaUkrainos Graikų Katalikų Bažnyčios aplinkosaugos skyriaus iniciatyvos „Stritenjos (Grabnyčių) žvakės“ vaisiai skirti šalies vargšams ir stokojantiems. Tai dėmesys, kylantis rūpinantis kūrinija ir atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“ raginimą.

Popiežius: jei nesibaigs demografinė krizė, nebus ateities

ateitiesPopiežius Pranciškus atidarė penktadienį Romoje prasidėjusį Italijos šeimų asociacijų susitikimą, kuriame kalbama apie demografinę politiką ir paramą šeimoms. Koncertų salėje netoli Vatikano vykstančio susitikimo atidaryme dalyvavo ir Italijos premjeras Mario Draghi.

Popiežius: Bažnyčia graži, nes Viešpats ją myli

graziPopiežius Pranciškus parašė pratarmę knygai „Kaip druska ir raugas. Pašvęstojo gyvenimo teologijos užrašai“. Vatikane išleistos knygos autoriai – du tėvai pranciškonai Valentino Natalini ir Ferdinando Campana – apžvelgia Bažnyčios mokymą apie pašvęstąjį gyvenimą, komentuodami jį aukos, pranašystės, misijos, liturgijos, eschatologijos, dvasingumo, šventumo, sekimo Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo pavyzdžiu aspektais.

Pranciškus: Fatimos Rožinio Mergelės globoje nė vienas nežūsta

fatimosGegužės 13-oji liturginiame kalendoriuje – Fatimos Marijos šventė – primena Marijos apsireiškimus trims vaikams 1917 m. Fatimoje, Portugalijoje. Apsireiškusi Dievo Motina regėtojams prisistatė kaip Rožinio Marija, prašė atsivertimo, kad žmonija išvengtų negandų, kurias nuodėmės gali atnešti visam pasauliui ir patikėjo regėtojams žinią – iš trijų dalių susidedančią vadinamąją Fatimos paslaptį.

Popiežiaus bendroji audiencija. Malda – tai ir dvasinė kova

kovaMalda, kaip ir visas krikščioniškas gyvenimas, reikalauja pastangų. Apie tai liudija ne tik mūsų asmeninė patirtis, bet ir garsiųjų Biblijos ir Bažnyčios istorijos veikėjų pavyzdžiai, sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas bendrosios audiencijos katechezę. Šio trečiadienio bendroji audiencija vyko Vatikano rūmų Šv. Damazo kieme ir joje po keleto mėnesių pertraukos vėl galėjo dalyvauti maldininkai. 

Sekmadienio vidudienio malda. Krikščioniško gyvenimo džiaugsmas

Gegužės 9 dienos vidudienio maldoje Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangeliją (Jn 15, 9–17). Palyginęs save su vynmedžiu, o mus – su šakelėmis, kurios gyvos tol, kol suaugusios su kamienu, Jėzus paaiškina, kokius vaisius duos tie, kurie liks jame, – tai meilė. Kad „jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“, – sako Viešpats.

Galime paklausti, kokia ta meilė, kurioje Jėzus sako pasilikti, jei norime dalytis jo džiaugsmu? Šios meilės ištakos yra Tėvas, nes Dievas yra Meilė (žr. 1 Jn 4, 8). Ji tarsi upė teka Sūnuje Jėzuje ir per jį pasiekia mus, kūrinius.

„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau“, – sako Viešpats. Meilė, kurią jis mums dovanoja, yra ta pati, kuria jį myli Tėvas: tyra, besąlygiška, duodama veltui. Ją dovanodamas Jėzus su mumis elgiasi kaip su draugais, leidžia pažinti Tėvą, įtraukia į savo misiją už pasaulio gyvenimą.

Kaip galime likti šioje meilėje? „Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje“, – sako Jėzus, kuris čia pat juos reziumuoja: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“

Mylėti taip, kaip Kristus, reiškia pasirengimą taip tarnauti broliams, kaip jis parodė nuplaudamas mokiniams kojas. Reikia išeiti iš savęs, atsitraukti nuo savo žmogiškų garantijų, patogumų ir atsiverti kitam, ypač stokojančiam, pasitelkiant tai, kas esame ir ką turime. Mylėti darbais, o ne žodžiais.

Mylėti kaip Kristus reiškia pasakyti „Ne“ pasaulio siūlomoms kitoms vadinamosioms meilėms: pinigui, sėkmei, galiai. Šie klystkeliai mus nutolina nuo Viešpaties meilės, eidami jais vis labiau tampame egoistai savimylos, nesiskaitantys su kitais. Nesiskaitymas menkina meilę, leidžia piktnaudžiauti, verčia kentėti mylimą žmogų.

„Galvoju apie nesveiką meilę, kuri virsta prievarta, – daug moterų kasdien tampa jos aukomis. Bet tai nėra meilė. Mylėti taip, kaip Viešpats, reiškia vertinti šalia esantį žmogų, gerbti jo laisvę, mylėti jį tokį, koks jis yra, veltui. Jėzus galiausiai mūsų prašo apsigyventi jo meilėje, o ne savo idėjose, savęs pačių garbinime, vengti pretenzijos kontroliuoti ir valdyti kitus, pasitikėti kitais, save jiems dovanoti“, – sakė popiežius Pranciškus.

„Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“, – tai reiškia likti Viešpaties meilėje. Viešpats trokšta, kad iš visiškos bendrystės su Tėvu kylantis jo džiaugsmas būtų ir mūsų džiaugsmas.

Žinojimas, kad, nepaisant visko, Dievas mus myli, taip pat leidžia su tikėjimu pasitikti krizes, jas pereiti ir išeiti iš jų geresniems. Gyventi su tokiu džiaugsmu taip pat yra tikras liudijimas, nes džiaugsmas yra krikščionį skiriantis bruožas, pabrėžė popiežius, melsdamas ir Dievo Motinos užtarimo, kad liktume Jėzaus meilėje. (RK / Vatican News)

Popiežiaus žinia migrantų dienos proga: link vis didesnio „mes“

Rugsėjo 26-ąją bus minima kasmetinė Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, kurią prieš daugiau kaip šimtą metų, per Pirmąjį pasaulinį karą, įvedė popiežius Benediktas XV. Ketvirtadienį Vatikane paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinio minėjimo proga. Jos tema: „Link vis didesnio „mes““.

Rožinio estafetė pasaulyje, kad pasibaigtų pandemija

Popiežius šeštadienį, gegužės 1 d., pradėjo visą mėnesį truksiančią visos Bažnyčios vieningą maldą, kad pasibaigtų pandemija. Maldos estafetė prasidėjo Vatikano bazilikoje, Pranciškus ta proga pašventino 31 rožinį, kad jie būtų perduoti į tas Marijos šventoves, kurios viena po kitos dalyvaus rožinio maldos dvasinėje estafetėje iki gegužės pabaigos.

Į Krekenavą sugrįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos paveikslas

Gegužės 1-ąją, pradedant Marijai skirtą mėnesį, į atsinaujinusią Krekenavos baziliką grįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas.

Prieš daugiau kaip šešerius metus garsusis Krekenavos Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas iškeliavo į Vilniaus Prano Gudyno restauravimo centrą ir ilgai, bet su didele meile ir kruopščiai buvo restauruojamas aukščiausios kategorijos restauratorės Janės Bilotienės.

Kardinolas M. Ouellet. Kaip popiežiui padedama skirti vyskupus

Šventojo Sosto dikasterijos padeda popiežiui vykdyti jo misiją. Artėjant birželio mėnesio pabaigoje, per Petrines, renkamai visuotinei rinkliavai šv. Petro įpėdinio misijai ir popiežiaus gailestingumo darbams vargstantiesiems, pristatome įvairias Šventojo Sosto institucijas, kurių veiklai yra skiriama dalis vadinamojo „Šv. Petro skatiko“. Popiežiaus Vyskupų kongregacija padeda atrinkti kandidatus į vyskupus, apaštalų įpėdinius, kurie vėliau gali būti popiežiaus paskirti vyskupais. Daugiau apie tai – kongregacijos prefektas kardinolas Marcas Ouellet.

Kardinolas K. Koch: Velykas visi krikščionys turi švęsti kartu

Sekmadienį, gegužės 2-ąją, dauguma Rytų Bažnyčių, kurios liturgijoje laikosi nereformuoto Julijaus kalendoriaus, šventė Kristaus Prisikėlimo iškilmę. Ortodoksų ir Rytų apeigų Katalikų Bažnyčių tikinčiuosius Velykų proga sekmadienio vidudienį pasveikino popiežius Pranciškus. „Prisikėlęs Kristus visus tepripildo šviesos ir taikos, tepaguodžia ypač tas bendruomenes, kurios kenčia“, – palinkėjo Šventasis Tėvas.

Pal. Mykolas Giedraitis: ieškodamas tiesos iškilo į šventumo aukštumas

Antradienį, gegužės 4-ąją, kai kuriose Lietuvos šventovėse, visų prima Giedraičiuose ir Videniškyje, iškilmingai minimas pal. Mykolas Giedraitis. XV amžiuje iš Lietuvos kilęs kunigaikštis palaimintasis Mykolas yra pirmojo Lietuvos globėjo šv. Kazimiero amžininkas. Pal. Mykolas Giedraitis 1485 metais mirė Krokuvoje ir buvo palaidotas Šv. Morkaus bažnyčioje sklindant garsui apie jo šventumą.

Lietuvos vyskupai kviečia į maldos tiltą

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas. Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus krantus. Santuokos sakramentas sujungia skirtingus žmones į šeimą, kuriai reikia Bažnyčios, valstybės, visuomenės palaikymo. Todėl dalyvaudami gegužinėse ir birželinėse pamaldose, tikintieji kviečiami įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

Šv. Juozapo litanija: septynios naujos invokacijos

Popiežius Pranciškus patvirtino Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos sprendimą papildyti Šv. Juozapo litaniją septyniais naujais kreipiniais.

Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos vadovai gegužės 1 d., laiške vyskupų konferencijų pirmininkams pristatė naujas invokacijas, kurios yra paimtos iš popiežių šv. Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II tekstų, taip pat popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško „Patris corde“, kurio tikslas – „ugdyti meilę šiam didžiam šventajam, kad būtume paskatinti melsti jo užtarimo, sekti jo dorybėmis ir jo uolumu“.

Popiežius: katalikų veikimas visuomenėje – nuolankus tarnavimas

Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Italijos Katalikų akcijos (Katalikų veikimo) atstovais. Šios organizacijos istorija siekia Bažnyčios socialinio mokymo pradžios laikus – devynioliktojo amžiaus pabaigą – kai, atsiliepiant į popiežiaus Leono XIII encikliką „Rerum novarum“, pradėjo kurtis katalikų pasauliečių asociacijos, siekiančios liudyti Evangelijos vertybes darbo ir visuomeninės veiklos sferose. Italijos Katalikų akcija buvo įkurta 1905 m., sujungiant kelias kiek anksčiau pradėjusias veikti organizacijas.

Nepilnamečių apsaugos centras Romoje tampa institutu

Nepilnamečių apsaugos centras Popiežiškajame Grigaliaus universitete bus pertvarkytas į aukštesnio lygio ir didesnės kompetencijos institutą, skirtą antropologijos, žmogaus orumo ir pažeidžiamų asmenų apsaugos studijoms, pareiškė t. Hansas Zollneris SJ, dabartinis centro vadovas.

Ortodoksai rengiasi Velykoms

Ortodoksų Bažnyčios ir bendruomenės, kurios laikosi Julijaus kalendoriaus, švenčia Didžiąją Savaitę ir rengiasi Velykoms. Kai kurias bendruomenes iš Jeruzalės pasieks šventoji ugnis.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode