Popiežiaus katechezė: darbas ir malda vienas kitą papildo

darbasTurime melstis ištvermingai, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams. Trečiadienio rytą Vatikano rūmų Šv. Damazo kieme vykusios bendrosios audiencijos metu buvo skaitoma jau priešpaskutinė katechezė apie krikščioniškąją maldą.

Popiežiaus žinia šeimos forumui: sutuoktiniai ir ganytojai, kartu

forumuiBirželio 9-ąją dieną ir popiežius Pranciškus prisidėjo prie šeimos sielovadai skirto forumo „„Amoris laetitia“. Kas nuveikta?“. Forume dalyvauja šeimų sielovadininkai ir šeimos iš daugiau nei šešiasdešimties kraštų ir trisdešimties tarptautinių organizacijų. Forumas yra vienas iš šiuo metu vykstančių Šeimos – „Amoris laetitia“ renginių. 

Kardinolui G. Pellui – 80 metų. „Atleidau savo kaltintojams“

savoAustralui kardinolui George’ui Pellui birželio 8 dieną sukako 80 metų. Pernai balandžio mėnesį paskelbtu išteisinančiu Australijos Aukščiausiojo teisimo nuosprendžiu užsibaigė ilga byla, daug kainavusi pačiam kaltinamajam kardinolui ir metusi šešėlį visai Bažnyčiai. Po kelių teismo procesų ir daugiau kaip 400 dienų, praleistų kalėjime, kardinolas buvo išteisintas nuo kaltinimų nepilnamečių išnaudojimu.

Satanizmo auka s. Marija Laura paskelbta palaimintąja

lauraSekmadienį, birželio 6 d., Kjavenoje, Lombardijos regione Italijoje, palaimintąja paskelbta s. Marija Laura Mainetti, Kryžiaus dukterų kongregacijos sesuo. 2000 m. satanistų žiauriai nukankinta vienuolė s. Marija Laura buvo nužudyta iš neapykantos tikėjimui, sakoma 2019 m. paskelbtame Šventųjų skelbimo kongregacijos dekrete dėl Dievo tarnaitės kankinystės.

Popiežius kunigams: humoras yra šventumo bruožas

bruozasPopiežius Pranciškus birželio 7 dieną priėmė prancūzų kunigų bendruomenę, prisišliejusią prieš Šv. Liudviko bažnyčios Romos centre. Daug jos narių į Romą atvyko studijų tikslais. Tačiau jie dalyvauja ir prancūzų piligrimus priimančios Šv. Liudviko bažnyčios sielovadoje ir kitoje veikloje. 

Viešpats, kuris laužo ne kitą, bet save patį

lauzoSekmadienio pavakare prie Šv. Petro bazilikos centrinio altoriaus popiežius Pranciškus vadovavo Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Mišioms. Šventasis Tėvas komentavo tris iškilmės Evangelijos vaizdinius (Mk 14, 12–16. 22–26)

Eucharistija maitina Dievo ir artimo meilę

artimoAntrosios savaitės po Sekminių ketvirtadienį – šiemet birželio 3-ąją – Bažnyčios liturginiame kalendoriuje yra minima Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Corpus Domini) iškilmė. Daugelyje kraštų tikinčiųjų patogumui iškilmė nukeliama į sekmadienį, šiais metais – į birželio 6 dieną. Iškilminga procesija su Eucharistija yra paplitęs būdas paminėti šią iškilmę. Deja, dėl pandemijos procesijos ir gausesnis dalyvavimas iškilmėse dar daug kur turi būti ribojimas. Taip pat ir popiežius Pranciškus Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės pamaldoms vadovaus sekmadienio pavakare prie Šv. Petro bazilikos didžiojo altoriaus, o po to eis kartu su procesija iki šalia bazilikos esančių istorinių vokiečių piligrimų kapinių „Campo santo teutonico“. 

Trečiadienio katechezė. Jėzus – kiekvienos maldos pavyzdys

pavyzdBirželio 2 dienos bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus peržvelgė įvairias Evangelijų vietas, parodydamas maldos svarbą Jėzaus gyvenime, cituodamas paties Viešpaties žodžius apie maldą. Šiuo Viešpaties mokymu, veiksmais ir žodžiais turime vadovautis ir mes. 

Popiežius reformuoja bažnytines bausmes

bausmeBirželio 1-ąją Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta per Sekmines, gegužės 23-ąją, pasirašyta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „Pascite gregem Dei“ („Ganykite Dievo kaimenę“), kuria reformuojama Kanonų teisės kodekso šeštoji (bausmių) knyga.

Popiežius Pranciškus. Kas sieja dvasinį gyvenimą ir krepšinį?

krepsinNors Italijoje karaliauja futbolas, tačiau krepšinio sportas taip pat turi tvirtas pozicijas ir tradicijas, stiprias komandas ir krepšinio pasaulyje žinomus vardus. Pirmadienį, gegužės 31 dieną, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Italijos krepšinio federacijos delegaciją. Audiencijos motyvas – šimtas metų nuo federacijos įsteigimo. 

Rytoj Katalikų bažnyčia švenčia Švč. Trejybės iškilmę

Pirmą sekamdienį po Sekminių Bažnyčia mini Švč. Trejybę.

Švenčiausioji Trejybė (lot. Trinitas) – krikščionybėje vienas Dievas trijuose asmenyse: Dievas TėvasDievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Trejybės koncepcija pradėta vartoti apie II a., doktrina išplėtota III a. Trejybės dogma buvo priimta Nikėjos (325 m.) ir Konstantinopolio (381 m.) Bažnyčios susirinkimuose.

Popiežiaus katechezė: malda – atvertimas į Dievą

maldTrečiadienio rytą popiežius Pranciškus bendrojoje audiencijoje Šv. Damazo aikštėje kalbėjo apie maldos prašymų išsipildymą, kuris nebūtinai įvyksta staiga ar akivaizdžiai. Pasak Pranciškaus, kartais meldžiamės manydami galį atversti Dievą, palenkti jį mūsų prašymams. Tačiau iš tiesų maldoje Dievas turi atversti mus, ne mes jį.

Kardinolas Ch. Bo: Mianmarui reikia Sekminių Dvasios

boTurime kalbėti vienijančia meilės kalba; mums reikia ne Babelio nesusikalbėjimo, bet Sekminių vienybės, Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmės homilijoje kalbėjo Rangūno arkivyskupas ir Mianmaro vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Charlesas Bo, dar kartą ragindamas nesiimti smurto ir šalyje atkurti demokratiją.

Sekminės Jeruzalėje: matykime mumyse esantį gėrį

jeruzalSekmines Jeruzalės katalikų bendruomenė šventė atsimindama ką tik praūžusią, daugelio gyvybių pareikalavusią didžiulę smurto bangą. Tuo tarpu Šventosios Dvasios veikimas yra bendrystės įvykis – Dvasia kuria brolybę, šalina skirtingumus, daro vienybę įmanomą, Sekminių sekmadienį kalbėjo Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa.

Popiežiaus laiškas dominikonams, minintiems savo įkūrėjo mirties jubiliejų

dominŠv. Dominyko pavyzdys ir mūsų dienomis gali įkvėpti pakrikštytuosius nešti Evangelijos šviesą ir gailestingą Kristaus meilę visiems žmonėms, į visus pasaulio paribius, rašo popiežius Pranciškus dominikonams, šiais metais minintiems savo įkūrėjo šv. Dominyko mirties 800 metų sukaktį. Pirmadienį Vatikane buvo paskelbtas Šventojo Tėvo laiškas, šia proga pasiųstas Pamokslininkų ordino generaliniam magistrui Gerardui Timonerui.

Popiežius jėzuitams: būkime keliaženkliai, rodantys kelią Dieve

rodantysJėzaus Draugija ir visa ignaciškojo dvasingumo šeima savo steigėjo šv. Ignaco Lojolos atsivertimo 500 metų jubiliejaus proga surengė virtualų maldos vakarą „Melskis su mumis“, prie kurio prisidėjo popiežius Pranciškus. Malda buvo transliuojama per internetą Sekminių sekmadienį, gegužės 23-ąją, trimis kalbomis – anglų, ispanų ir prancūzų, trijose laiko juostose – 20 val. Manilos laiku, 20 val. Romos laiku ir 20 val. Niujorko laiku.

Gegužės 18–20 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos posėdis

posedis2021 m. gegužės 18–20 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Popiežius: pasauliui reikia socialinės draugystės, kuri nė vieno neatmeta

neatmetaDievo akyse kiekvienas žmogus yra brangus turtas, dovana, gyvybė, orumas. Tarnaudami vargstantiesiems, atstumtiems, benamiams, atmestiesiems, kurių pažeistos teisės tarnaujame pačiam Viešpačiui – sako popiežius Pranciškus asociacijos „Lazare“ atstovams penktadienį audiencijos metu įteiktoje kalboje. Pranciškus drąsino nebijoti perduoti vargstantiesiems vilties ir meilės žibintą, juos gelbėti ir globoti taip, kad ir jie galėtų padėti sugražinti viltį kitiems vargdieniams.

Popiežius: būtina ugdyti tvarią ekologiją

ekologPopiežius Pranciškus parašė laišką Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektui kardinolui Peteriui Turksonui ir pasveikino jo vadovaujamos dikasterijos, kartu su Romos anglikonų centru, nuotoliniu būdu surengtos konferencijos „Salų gyventojų iššūkiai ir galimybės“ dalyvius.

Bažnyčių naktis Šveicarijoje

naktisGegužės 28-ąją bažnyčių durys Šveicarijoje liks atviros ir saulei nusileidus – visi kviečiami į ilgą ir džiugią atvirų bažnyčių naktį – trečią kartą rengiamos iniciatyvos metu bus galima, visų pirma, susikaupti maldai, sudalyvauti liturginėse apeigose. Taip pat pažiūrėti filmą ar spektaklį, aplankyti istorinę šventovę su gidu, šeimoms – susitikti su kitomis šeimomis, o jaunuoliams – su kitais jaunuoliais, paklausyti klasikinės arba modernios muzikos koncerto.

Čekijos vyskupai: dėkokime Dievui už artėjančią pandemijos pabaigą

dekokimeGegužės 16–18 dienomis į plenarinį posėdį buvo susirinkę Čekijos vyskupai. Posėdis vyko Nepomuko miestelyje, Čekijos pietvakariuose, netoli sienos su Bavarija ir Austrija, kur keturioliktojo amžiaus pradžioje gimė kunigas kankinys šv. Jonas Nepomukas. Kaip tik šiomis dienomis sukako 300 metų nuo jo beatifikacijos.

Sekminės, Bažnyčios ir kūrinijos šventė

sekminSekminių sekmadienį, gegužės 23 dieną, Anglijos ir Velso bažnyčiose bus skaitomas ganytojų laiškas, kuriame primenama, kad Šventoji Dvasia veikia ne vien Bažnyčioje, ne vien tikinčiųjų gyvenime, bet ir visoje kūrinijoje. Gyvenimas pagal Šventąją Dvasią apima ne vien žmogiškus ryšius, bet ir elgesį su kūrinija. 

Visa matyti naujai Kristuje. Ignaco atsivertimo jubiliejus

naujaiKetvirtadienį, gegužės 20 d. Jėzaus Draugijos dvasinė šeima pradeda švęsti nepaprastą jubiliejų – Ignaco metus, minit steigėjo šv. Ignaco Lojolos atsivertimo 500 metines. Jubiliejų, kuris tęsis iki šv. Ignaco liturginės šventės 2022 metais, sušaukė t. Arturo Sosa Abascal, jėzuitų vyresnysis. Jubiliejaus šūkis: „Visa matyti naujai Kristuje“.

Pastoracinės gairės PJD dalyviams: Kristus yra jūsų Karalius – priimkite jį!

pjdPopiežius Pranciškus perkėlė Pasaulio jaunimo dienų (PJD) minėjimą vyskupijose į Kristaus, Visatos Valdovo, sekmadienį (lapkričio mėnesį), kad jaunimas priimtų Kristų kaip savo gyvenimo Karalių: Jėzus yra Karalius, atėjęs išgelbėti. Be Visatos Valdovo nėra tikros taikos, tikro vidinio susitaikymo ir susitaikymo tarp žmonių. Be Kristaus karalystės nėra tikros brolybės ir artumo vargstantiesiems.

Patriarchas Pizzaballa. Ne dideli planai, o maži gestai

gestai„Bažnyčių Jeruzalėje istorinė nuostata yra aiški – atmesti visus bandymus, kuriais siekiama Jeruzalę padaryti tik kažkieno vieno. Tai trijų monoteistinių religijų šventasis miestas. Pagal tarptautinę teisę ir atitinkamas JTO rezoliucijas tai miestas, kuriame palestiniečiai, krikščionys ir musulmonai, turi tokią pat teisę kurti laisvą, lygią ir taikią ateitį. Todėl prašome absoliučios pagarbos visų šventųjų vietų statusui, įskaitant Al Aksos mečetės kompleksą“, – rašoma Jeruzalės lotynų patriarchato pareiškime, paskelbtame gegužės 9 dieną, jau prasidėjus naujam konflikto epizodui Šventojoje Žemėje, didžiausiame nuo 2014 metų. Nuo to laiko kasdien miršta žmonės, daugiausia palestiniečiai, daugiausia civiliai. 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode