Misija Rumunijoje. Šventojo Sosto kardinolas lanko ukrainiečius

misiKardinolas Leonardo Sandri trečiadienį, birželio 1 d., išvyko susitikti su Rumunijos graikų katalikų didžiosios arkivyskupijos ganytojais ir tikinčiaisiais, padėkoti už tai, ką Bažnyčia Rumunijoje ir šalies institucijos daro priimdamos iš Ukrainos nuo Rusijos kariuomenės invazijos pasitraukusius gyventojus.

Arkivysk. S. Ševčukas: melskimės už Ukrainos vaikus

vaikusTrečiadienio, 98-osios karo dienos, rytą paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas vadovas priminė, kad birželio 1-oji – tai Tarptautinė vaikų gynimo diena ir prašė ypač melstis už vaikus.

Popiežius: „apvaizdos kultūra“ – priešnuodis „atmetimo kultūrai“

apvaizdosPopiežius pirmadienį, gegužės 30 d., audiencijoje priėmė šv. Jono Kalabrijos įkurtų Dievo Apvaizdos vargstančiųjų tarnų ir tarnaičių kongregacijos generalinės kapitulos narius. Pranciškus susitikimo dalyviams patikino, kad kongregacijos charizma gailestingumo darbais liudyti Dievo Tėvo meilę vargstantiesiems Bažnyčiai yra dovana: „ji galės augti tiek, kiek pagal ją gyvensite ir ja dalysitės“.

Popiežius: įžengdamas į dangų Jėzus tampa artimas

dangJėzaus žemiško gyvenimo kulminacija yra jo įžengimas į dangų. Tikėjimo išpažinome sakome: „Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje“. Ką reiškia šis įvykis? – klausė popiežius per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą. Pranciškus kvietė susimąstyti apie du Jėzaus veiksmus prieš įžengimą į dangų.

Arkivysk. S. Ševčukas: nuodėmės teisinimas mirtinai užkrečia sielą

sielaKetvirtadienį ir penktadienį, gegužės 26 ir 27 d., 92-ąją ir 93-ąją karo dienomis, savo kasdienėse vaizdo žiniose Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas tęsė apmąstymus apie pavojų mūsų sielų išganymui ir mūsų bendruomeniniam gyvenimui, kurį kelia aktyvus ir pasyvus bendrininkavimas kito daromoje nuodėmėje.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: Dieve, tu visada silpnųjų pusėje

pusejePrasidėjo ketvirtas karo Ukrainoje mėnuo. Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas nuo pat vasario 24-osios kiekvieną rytą savo feisbuko paskyroje ir oficialiame Bažnyčios portale paskelbia vaizdo žinią, kurioje komentuoja svarbiausia žinias ir guodžia savo bendruomenės tikinčiuosius bei visus ukrainiečius.

Arkivysk. S. Ševčukas. Dieve, saugok nuo to, kas naikina sielą, padėk liudyti tiesą

saugokFronto linija driekiasi nuo Charkivo, šiaurėje, iki Chersono, pietuose, apie 3 000 kilometrų. Abejose pusėse kaunasi šimtai tūkstančių kovotojų. Šiam karui nėra lygių nuo II Pasaulinio karo laikų. Ukraina toliau didvyriškai kovoja su agresore Rusija ir liudija, kad yra vertybių, dėl kurių verta mirti, 88-osios karo dienos vaizdo žinioje pažymėjo didysis arkivyskupas S. Ševčukas. Sekmadienio ir pirmadienio žiniose tęsė bendrininkavimo nuodėmėje skatinant ir patariant temą. 

Popiežius Pranciškus pritarė dviejų palaimintųjų kanonizacijai

kanoniPraėjusį šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė audiencijoje kardinolą Marcello Semeraro, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą. Popiežius Pranciškus pavirtino stebuklus, įvykusius palaimintųjų Giovanni Battista Scalabrini ir Artemide Zatti užtarimu, o tai reiškia, kad artimiausiu metu jie bus skelbiami šventaisiais. Taip pat pripažintas stebuklas, kuris priskiriamas ispanų pasaulietei Maria de la Concepcion Barrecheguren y Garcia bei septynių Dievo tarnų herojiškas dorybes.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius jaunimui: svarbiausia žinia, kurią norėčiau Jums palikti – branginkite savo šaknis ir laisvę

Minint Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos penkiasdešimtąsias metines LR Seime š.m. gegužės vyks konferencija „50 metų po Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos pasirodymo: pamokos ir perspektyvos“.

Konferencijos globėjas J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius dalijasi mintimis apie šio istorinio fenomeno prasmę anuomet, reikšmę šiandien ir ateities perspektyvas.

Jūsų Eminencija, kaip manote, kokias Kronikos pamokas Lietuva išmoko, o kokias galbūt primiršo?

Vatikano diplomatijos vadovas: remiame Ukrainos vientisumą ir suverenitetą

rem„Jei kyla kokių nors abejonių dėl Šventojo Tėvo meilės ir atsidavimo Ukrainai ir jos žmonėms, manau, kad mano buvimas čia skirtas tas abejones išsklaidyti“, – gegužės 19 d. susitikime su Lvivo meru Andrijumi Sadovyi ir Lvivo srities vadovu Maksymu Kozyckiu pasakė arkivyskupas Paulas Gallagheris, Vatikano santykių su valstybėmis sekretorius, gegužės 18–20 dienomis lankydamasis Ukrainoje. 

Arkivysk. S. Ševčukas: kantrybe ir gailestingumu gydome sielos žaizdas

kantrybeUkrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas savo kasdieninėse vaizdo žiniose šiomis dienomis apmąsto gailestingumo darbus sielai karo sąlygomis. Gegužės 18 d., 84-ąją karo dieną, jis kalbėjo apie kantrybę kenčiant nuoskaudas; gegužės 19 d., 85-ąją karo dieną, – apie įžeidimų atleidimą. 

Popiežius kunigams studentams: kvėpuokite Bažnyčios visuotinumo oru

kvepGegužės 19 d. audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė 85 metų įsteigimo jubiliejų mininčios Rumunų kolegijos bendruomenę – Romoje studijuojančius rumunų kunigus, dažniausiai priklausančius graikų apeigų katalikų bendruomenei, kolegijos vadovus, juos lydinčius Rytų Bažnyčių kongregacijos vadovus. Popiežius pasidalijo keliomis mintimis apie jų formaciją. 

Popiežius: brolis Karolis – šventasis ir mūsų laikų pranašas

karolisPopiežius trečiadienio rytą prieš bendrąją audienciją susitiko su šv. Karolio de Foucauld dvasinės šeimos asociacijos nariais, sekmadienį dalyvavusiais šventojo kanonizacijoje. Popiežius jiems dėkojo už pasiryžimą sekti šventojo gyvenimo pavyzdžiu mažumu, nuolankumu ir dalijimusi su vargšais, be to paliudijo, kad šventojo Karolio dvasingumas ir jam labai padėjo pašaukimo kelyje.

Popiežius: evangelizavimas yra Bažnyčios dinamiškumo pagrindas

dinam„Bažnyčios vykdoma misija niekuomet nėra prozelitinė veikla, bet yra liudijimas: išėjimas iš savęs, kad gyvenimu liudytume neįkainojamą ir išganančią Dievo meilę mums, pašauktiems vieni kitiems būti broliais ir seserimis“, – parašė popiežius Pranciškus žinioje sveikindamas Popiežiškųjų misijų institutą Lione (Prancūzija) kelių jam reikšmingų sukakčių proga.

Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenės politinei brolijai

brolijaiPolitika yra kilniausia artimo meilės forma. Šiuos popiežiaus Pijaus XI žodžius popiežius Pranciškus pakartojo pirmadienį priimdamas „Chemin Neuf“ bendruomenės politinės brolijos atstovus. „Chemin Neuf“ („Naujasis kelias“) bendruomenė buvo įkurta prieš keturiasdešimtį metų Prancūzijoje. Šiandien jį veikia trisdešimtyje šalių. 

Mažeikiuose paminėtos mons. K. Vasiliausko 100-osios gimimo metinės

2022-uosius, minint 100-ąsias gimimo metines, Seimas paskelbė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais. Įvairūs minėjimai vyksta visoje Lietuvoje. Dalį jų inicijuoja šviesaus atminimo monsinjoro K. Vasiliausko bičiuliai tose vietovėse, kur lankėsi pats mons. K. Vasiliauskas.

Prieš 25-erius metus jis lankėsi ir Mažeikiuose. Ta proga gegužės 15 d. Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje už a. a. mons. Kazimierą Vasiliauską melstasi Sumos šv. Mišiose, surengta sakralinė impresija.

Mišių aukai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo kurijos kancleris kan. Haroldas Šneideraitis, Mažeikių dekanato dekanas, parapijos klebonas kan. Donatas Stulpinas bei vicedekanas kun. Gintaras Lengvinas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode