Rugpjūčio 4-oji – Arso klebono liturginis minėjimas

arsoRugpjūčio 4 d. Bažnyčia liturginiame kalendoriuje mini Arso kleboną šv. Joną Mariją Vianėjų, visų kunigų ir ypač klebonų dangiškąjį globėją.

„Jėzus, Gerasis Ganytojas, mumis rūpinasi, nes tikrai mus myli. Mes, Bažnyčios ganytojai, su tokiu pat dosnumu turime ganyti kaimenę, liudydami Jėzaus rūpinimąsi visais ir jo atjautą kiekvienam sužeistam žmogui“, – rašo popiežius Pranciškus kunigų dangiškojo globėjo šventės proga tviterio tinkle paskelbtoje žinutėje.

Pagrindinės minėjimo pamaldos ketvirtadienį vyko pačiame Arso miestelyje, Prancūzijos rytinėje dalyje. Šv. Jono Vianėjaus liturginis minėjimas – tai visų pirma kunigų šventė. Ja buvo užbaigtos rugpjūčio 1 d. Arse prasidėjusios kunigų rekolekcijos.

Rugpjūčio 4 d. minimas Jonas Marija Vianėjus gimė 1786 m. valstiečių šeimoje netoli Liono. Nuo pat vaikystės didžiausias jo troškimas buvo tapti kunigu. 1806 m. jis įstojo į kunigų seminariją. Dėl menko pasirengimo ir gabumų stokos mokslai užtruko devynerius metus ir tik 1815 m. Jonui Marijai Vianėjui buvo suteikti kunigo šventimai. Beveik visą savo kunigišką gyvenimą jis praleido Arse – atokiame, mažame miestelyje, rytinėje Prancūzijos dalyje. Šio švento kunigo dėka apie Arsą greit sužinojo kone visa Prancūzija. Klausytis jo pamokslų ar atlikti pas jį išpažintį traukė ir paprasti žmonės, ir rafinuoti intelektualai.  Kun. Jonas Marija Vianėjus mirė 1859 m. rugpjūčio 4 d. Popiežius Pijus X 1905 m. jį paskelbė palaimintuoju, popiežius Pijus XI 1925 m. – šventuoju. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode