Popiežius: prekyba ginklais yra skandalas

skandalasSekmadienio Mišių Evangelijoje Jėzus perspėja saugotis bet kokio godumo. Kas yra godumas, klausė sekmadienį vidudienio maldos apmąstyme popiežius.
Godumas yra nesuvaldomas noras praturtėti. Tai liga, kuri naikina žmones, nes turto troškimas sukelia priklausomybę. Ypač niekada nebūna patenkinti tie, kurie turi daug: jie visada nori daugiau ir tik sau. Tačiau jie nebėra laisvi – jie prisirišę prie to, kas paradoksaliai turėtų jiems padėti gyventi laisvai ir ramiai. Ne pinigai jiems tarnauja, o jie pinigams. Tačiau godumas taip pat yra pavojinga visuomenės liga: dėl jo šiandien susiduriame su kitais paradoksais, su dar niekada istorijoje taip nepasireiškusia neteisybe, kai nedaugelis turi daug, o daugelis – mažai arba visai nieko.
Popiežius kvietė pagalvoti ir apie karus bei konfliktus: beveik visada su jais susijęs išteklių ir turto troškimas. Kiek daug interesų slypi už karo! Vienas iš jų – prekyba ginklais, sakė Pranciškus. Prekyba ginklais yra skandalas, kuriam neturime leisti tarpti!

Primindamas Jėzaus pamokymą, Pranciškus ragino kiekvieną klausti savęs, kaip sekasi atsiriboti nuo turtų troškimo, ar skundžiamės tuo, ko trūksta, ir ar esame patenkinti tuo, ką turime? Ar esame gundomi vardan pinigų paaukoti santykius ir laiką su kitais, ant godumo altoriaus paaukoti teisingumą ir sąžiningumą, nes pinigai ir turtai gali tapti kultu, tikra stabmeldyste. Jėzus patikino, kad negalime tarnauti dviem šeimininkams – Dievui ir turtui. Tarnauti turtui yra stabmeldystė, tai Dievo įžeidimas, sakė popiežius.

Tai nereiškia, kad negalime būti turtingi, tačiau turime siekti būti turtingi pagal Dievą. Dievas yra pats turtingiausias iš visų: jis turtingas užuojautos ir gailestingumo. Jo turtai nieko nenuskurdina, nekelia ginčų ir nesutarimų. Tai turtas, kurį jis mėgsta duoti, dalyti, juo dalytis. Todėl, norint gerai gyventi, nepakanka prikaupti materialinių gėrybių. Jėzus sako, kad gyvenimas priklauso ne nuo to, ką turi (Lk 12, 15), o nuo gerų santykių su Dievu, su kitais žmonėmis ir su tais, kurie turi mažiau. Todėl klauskime savęs: kaip noriu praturtėti? Noriu praturtėti pagal Dievą ar pagal savo godumą?

Dievo Motina tepadeda mums suprasti, kas yra tikrieji turtai, – tie, kurie išlieka amžinai, pasakė popiežius per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode