Karas Ukrainoje. Popiežius prašo sustoti ir derėtis

deretisPopiežius Pranciškus sekmadienį, liepos 31 d., po vidudienio maldos palaiminimo, padėkojo visiems, kurie prisidėjo rengiant jo apaštališkąją kelionę į Kanadą, ir patikino, kad šios kelionės metu nepaliaujamai meldėsi už Ukrainą, prašydamas Dievą, kad išlaisvintų ją nuo karo. Popiežius taip pat pasveikino jėzuitus ordino steigėjo šv. Ignaco Lojolos liturginės šventės proga.
„Šios kelionės metu niekada nenustojau melstis už užpultos ir kankinamos Ukrainos žmones, prašydamas Dievą, kad išvaduotų juos nuo karo rykštės. Jei objektyviai pažvelgtume į tikrovę ir įvertintume kiekvieną dieną karo padaromą žalą šiai šaliai ir visam pasauliui, vienintelis protingas sprendimas būtų sustoti ir derėtis. Išmintis teapskatina konkretiems taikos žingsniams“, – pasakė popiežius.
Padėkojęs visiems, kurie prisidėjo prie jo atgailos piligrimystės Kanadoje rengimo ir įgyvendinimo – krašto vyriausybės atstovams, čiabuvių tautų lyderiams ir Bažnyčios vyskupams – Pranciškus sakė, kad apie kelionę išsamiau papasakos trečiadienio, rugpjūčio 3 d., bendrojoje audiencijoje. Popiežius nuoširdžiai padėkojo ir visiems, kurie malda lydėjo jį kelionėje.

Kaip įprasta, popiežius pasveikino visus romiečius ir piligrimus, atskirai paminėjo kai kurias maldai šv. Petro aikštėje susirinkusias grupes. Pranciškus pirmųjų įžadų proga pasveikino saleziečių, Marijos, Krikščionių Pagalbos, dukterų naujokes, iš skirtingų Italijos vietovių atvykusias maldininkų grupes ir savo ordino brolius jėzuitus steigėjo šv. Ignaco Lojolos liturginės šventės proga.

„Ženkite pirmyn Viešpaties tarnystėje uoliai ir džiaugsmingai. Būkite drąsūs!“ – palinkėjo popiežius. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode