Skaudi netektis Bažnyčiai Brazilijoje. Nužudytas t. Moser OFM

Trečiadienį, Petropolyje, nedideliame pietinės Brazilijos mieste, per apiplėšimą gatvėje nužudytas pranciškonas t. Antonio Moser. 75 metų amžiaus kunigas dalyvavo paskutiniame Vyskupų sinode Romoje kaip vienas iš Ypatingojo sekretoriato bendradarbių. Turtingas ir vaisingas buvo Fra Antonio Moser, teologijos knygų autoriaus ir leidėjo gyvenimas, reikšdamas užuojautą parašė Brazilijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius vysk. Leonardo Steiner, prisiminęs velionio reikšmingą įnašą rengiant ir skelbiant teologinius veikalus, dalyvaujant teologiniuose debatuose, visų pirma moralinės teologijos srityje.

Brazilų knygų leidyklos „Vozes“ direktorius t. Antonio Moser buvo vienintelis popiežiaus Pranciškaus paskirtas brazilų teologas Šeimos sinode Vatikane 2015 metais. Jo metu jis galėjo asmeniškai susitikti su popiežiumi. Velionis be leidybinio darbo ir įvairių kitų pareigybių dėstė teologiją Petropolio pranciškonų institute, buvo šv. Klaros parapijos klebonas, Brazilijos vyskupų konferencijos bioetikos komisijos narys. Dar neseniai, gruodžio 12 ir 13 dienomis, velionis gimtajame Gasparo mieste Brazilijoje aukojo savo kunigiškos tarnystės 50-ojo jubiliejaus Mišias.

Velionis, po gedulingų laidotuvių Mišių ketvirtadienį Petropolio katedroje, bus palaidotas vietinėse pranciškonų kapinėse.

Dėl t. A. Moserio mirties užuojautas pareiškė Brazilijos pranciškonų provincijolas t. Fidencio Vanboemmel, leidykla „Vozes“, pakvietusi melstis už velionį, šią nelauktai sunką valandą būti vieningais prisikėlimo tikėjimu ir viltimi.

Kun. Moser yra šeštas šiemet Brazilijoje nužudytas sielovados darbuotojas ir pirmas kunigas.

(Vatikano radijas).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode