Ekumeninės iniciatyvos Liuksemburge artėjant Reformos 500 m. jubiliejui

Liuksemburge pradedamos oficialiai minėti Martyno Liuterio inicijuotos Reformos 500 metinės. Agentūra „Sir“ praneša, kad suplanuoti trys maldos susitikimai, kuriems vadovauja vyskupė Margot Kässman, vokiečių evangelinės Bažnyčios tarybos ambasadorė Reformos jubiliejui. Pirmojo susitikimo tema – „Reforma ir ekumenizmas: iššūkis“.

Kovo 13 dieną, sekmadienį, ekumeninės pamaldos, kurios yra tarsi dvasinių iniciatyvų, skirtų 2017 m. Reformos jubiliejui, pradžia. Pamaldoms vadovaus Liuksemburgo Romos katalikų arkivyskupas Jean-Claude Hollerich ir evangelikų pastorius Hans-Martin Heins.  Sekmadienio Margot Kässman pamokslas bus skirtas apmąstyti, kaip Bažnyčios atsinaujinimas gali gimti tik Dievo akivaizdoje, iš Jėzaus Kristaus Evangelijos.

Šią bendrą iniciatyvą, kuri tęsis ateinančius mėnesius, rengia vokiškai kalbanti evangelinė bendruomenė, Liuksemburgo reformatų Bažnyčia ir Katalikų Bažnyčia.

(Vatikano radijas).

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode