Šv. Petro bazilikos nuodėmklausys apie išpažintis per Gailestingumo jubiliejų

Vienas svarbiųjų krikščioniško gyvenimo momentų, į kurį, ypač dabartiniais Gailestingumo jubiliejaus metais, dažnai atkreipia dėmesį popiežius Pranciškus yra Susitaikinimo sakramentas – nuodėmių atleidimas, kurį Viešpaties vardu kunigas atgailaujančiam žmogui suteikia išpažinties metu. Kaip tikintieji atsiliepia į popiežiaus iškeltą išpažinties svarbą? Kaip Šv. Petro bazilikos nuodėmklausiai vykdo savo tarnystę Šventaisiais metais? Apie tai Vatikano dienraščio „L’Osservatore Romano“ bendradarbis kalbėjosi su Šv. Petro bazilikos nuodėmklausių kolegijos rektoriumi kun. Rocco Rizzo, OFM Conv.

Kunigas pranciškonas sakė, kad įprastinę Šv. Petro bazilikos nuodėmklausių kolegiją sudaro 14 kunigų. Šventųjų metų proga bazilikoje tarnaujančių nuodėmklausių iš viso yra daugiau kaip keturios dešimtys. Išpažinčių klausymo metu, tai yra nuo 10 iki 13 val. ir nuo 15.30 iki 18.30 dažniausiai kunigas yra kiekvienoje bazilikos klausyklose. Tie papildomi Šv. Petro bazilikoje tarnaujantys nuodėmklausiai visi yra tėvai pranciškonai konventualai. Visi jie yra apsigyvenę vienuolyne Romos Šv. Apaštalų aikštėje. Kai kurie atvykę visiems Šventiesiems metams, kiti keletui mėnesių.

Išpažinties einančių žmonių labai padaugėjo iškart po Gailestingumo jubiliejaus atidarymo, pernai gruodžio mėnesį. Dabar penitentų kiek mažiau. Norinčiųjų atlikti išpažintį skaičius keičiasi suderinamai su jubiliejiniais renginiais, didesnių piligrimų grupių atvykimu. Daugiau žmonių išpažinties eina savaitgaliais, ypač sekmadieniais. Daugiau žmonių sulaukia kunigai klausantys išpažinčių itališkai ir ispaniškai; angliškai ar kitomis kalbomis – mažiau. Pats kunigas Rizzo nuo Jubiliejaus pradžios išklausęs jau apie du tūkstančius išpažinčių. Tad vidutiniškai kasdien tenka išklausyti po daugiau kaip dvidešimt išpažinčių.

Šv. Petro bazilikos nuodėmklausių kolegijos vadovas sakė, kad visi šioje bazilikoje tarnaujantys pranciškonai stengiasi, kaip prašo popiežius, būti dėmesingi, broliški ir tėviški nuodėmes išpažįstantiems žmonėms. Per išpažintis būna tikrų atsivertimų. Ateina žmonės nėję išpažinties ištisus dešimtmečius. Tačiau dažnai būna ir visiškai išpažinčiai nepasiruošusių penitentų. Visiems stengiamasi padėti atlikti gerą išpažintį. Tėvas Rizzo paminėjo ir ganėtinai kurioziškus atvejus kai išpažinties ateina nekrikštyti žmonės, paprastai užsieniečiai turistai. Jiems tenka paaiškinti kas yra išpažintis, patenkinti jų smalsumą.


Nuotraukoje – Išpažintis Šv. Petro bazilikoje - OSS_ROM

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode