Konsistorija dėl penkių naujų šventųjų skelbimo

Kovo 15 d. Vatikane įvyks eilinė viešoji konsistorija, į kurią sukviesti kardinolai turės pasisakyti dėl penkių naujų šventųjų skelbimo. Penkių palaimintųjų kanonizacijos bylos jau sėkmingai užbaigtos. Konsistorijoje gavęs kardinolų pritarimą, popiežius galės paskelbti būsimų šventųjų skelbimo datas.

Tarp penkių būsimų šventųjų bene žinomiausia yra Kalkutos Motina Teresė, kurios kanonizacija taps vienu svarbiųjų visoje Bažnyčioje švenčiamo Gailestingumo jubiliejaus įvykių. Kiti būsimi šventieji tai Šv. Brigitos ordino atnaujintoja Marija Elžbieta Hesselblad; kunigų marijonų kongregacijos įkūrėjas Stanislovas Papczynskis; kankinys, prieš devynis dešimtmečius Meksikoje paaukojęs gyvybę už Kristų, Juozapas Sanchez del Rio ir sielovadininkas bei labdarys devynioliktojo amžiaus antros pusės ir dvidešimtojo pradžios Argentinoje kun. Juozapas Brochero.

Vatikano radijas

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode