„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams“ (Lk 4, 18)

III eilinio metų sekmadienio Evangelijos tema – viltis. Mes pernelyg dažnai save skandiname sopuliuose, patirtuose gyvenimo praeities karčiuose išgyvenimuose, taip savo rankomis užtraukdami tamsos užuolaidą ant savo gyvenimo lango. Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus apsilanko savo vaikystės ir jaunystės vietose – ten, kur buvo užaugęs – Nazarete. Jo sugrįžimas paženklinamas gaivios pranašystės dvasia. Tai Dievo Žodžio išlaisvinimo teologija ir žmogaus sugrąžinimas iš nuodėmės vergijos pančių į mylinčio Dievo namus.

Jėzus primena, kad pranašo Izaijo pranašystė su kaupu išsipildo Jo asmenyje. Mesijo pasiuntinybė – tai nešti gerąją naujieną vargdieniams, skelbti belaisviams išvadavimą, akliesiems grąžinti regėjimą bei vaduoti prislėgtuosius.

Šio sekmadienio Evangelijoje Jėzus primena apie Viešpaties malonės metų dvasinį lietų, po kuriuo esame kviečiami stoti drąsia ir atvira širdimi: priimti, duoti ir dalintis dievišku gailestingumu. Šis Jėzaus priminimas susišaukia su popiežiaus Pranciškaus paskelbtais jubiliejiniais Gailestingumo metais.

Taigi, Jėzaus pasiuntinybės išlaisvinimo dvasia priklauso kiekvienam, kas klauso Gerąją Naujieną, ją priima ir įgyvendina visu savo gyvenimo pavyzdžiu.

Apie ne vieną mūsų tautos šviesuolį išlikę gyvi tremčių ir įkalinimo bendražygių prisiminimai po 1940 m. bolševikinės okupacijos: po ilgų tardymų, kankinimų, karcerio, tamsos ir vienatvėje praleistų metų ne vieną palauždavo žiaurios gyvenimo aplinkybės. Dvasinis palaužimas atsispindėdavo žmoguje, kai jis tapdavo abejingas supančiai aplinkai ir sunkiai susivokdavo esamoje kančios ir įkalinimo erdvėje bei žūdavo nuo nepakeliamo stalininio režimo...

Šiuolaikinis žmogaus dvasinis piktosios dvasios palaužimas pasireiškia svaigalų, narkotikų, besaikio karjeros ir gyvenimo laimės troškimo bei kitomis panašiomis depresijomis ir priklausomybėmis, kurios išsiurbia iš žmogaus tyrą džiaugsmą, tikėjimą ir viltį ateinančiu rytojumi.

Įsiklausykime, Jėzus sako: „Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“ (Jn 10, 10).

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode