Trečiadienio audiencijoje Pranciškus sveikino „Arkos“ bendruomenės narius iš Lietuvos

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius sveikino įvairių kraštų piligrimus, o nemažai jų pasveikino ir pats asmeniškai paspausdamas ranką: tarp jų ir penkiolikos asmenų grupei iš Lietuvos. Tai buvo „Arkos“ ir „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių nariai bei draugai (http://ts.lcn.lt/, www.kaunoarka.lt), kuriuos lydėjo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ ir šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje rektorius kun. Audrius Arštikaitis.

Mūsų yra keturiolika asmenų: septyni asmenys turintys proto negalią ir septyni lydintieji. Ir dar mus visoje kelionėje lydi mūsų arkivyskupas Lionginas Virbalas. Esame iš Arkos bendruomenės. Tai tokia vieta, kurioje stengiamės atskleisti vieni kitų dovanas ir būtent per draugystes su neįgaliaisiais. Kvietimas vykti į šią kelionę buvo labai didelė staigmena.

 

Ši piligriminė kelionė įsiliejo į Gailestingumo metų piligrimystę. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo paklausėme – kaip gailestingumas atsiskleidžia tarp visuomenės mažiausiųjų, kaip jis atsiskleidžia per tokias bendruomenes, kaip Arka? Popiežius Pranciškus dažnai primena, kad per mažiausius ir su jais patiriame gailestingumą.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas:

Pirmiausia, tai tos bendruomenės jau gyvena gailestingumu. Gailestingumas neprasidėjo šiais metais, bet jo jau daug yra. Tik popiežius pakvietė pajusti ir įsitraukti visiems, sąmoningai tai suvokt. Tad į kelionę norėjosi pakviesti žmones, kurie gyvena gailestingumu, padėdami vienas kitam, ir pakviest kitus žmones, kad jie prisidėtų prie kelionės, jiems sudaryti progą padaryti gailestingumo darbus: nuoširdus ačiū visiems rėmėjams, kurių dėka galime keliauti.

Iš popiežiaus tikrai ateina paskatinimas. Žmogus turi daug atsakingų uždavinių visoje Bažnyčioje, bet suranda momentus prieiti prie kiekvieno žmogaus. Kaip ir dabar: priėjo prie mūsų grupės ir kiekvienam ranką paspaudė. Tas artumas toks betarpiškas, tas geras ir gražus suderinimas: rūpestis visa Bažnyčia ir buvimas su kiekvienu žmogumi, dėl kiekvieno žmogaus. Ir be abejo, svarbu, popiežius keletą kartų paprašė manęs išversti visiems prašymą – „melskitės už mane“. Jei popiežius prašė melstis už jį, tai aš tuo pačiu, kai popiežius visus sveikino, matėsi žmonių džiaugsmas, priminiau, kad ir mes laukiame jo, kad daugybė žmonių nori patirti tą džiaugsmą, pagal galimybes, jei jis apsilankytų Lietuvoje.

Įspūdžiais iš bendrosios audiencijos su Šventuoju Tėvu pasidalijo ir Monika Giršaitė:

Įspūdžiai tikrai dar labai gyvi ir jų daug, nes buvome labai arti, ir popiežius yra labai arti žmonių – tai buvo gyva patirtis, o ne tik įsivaizdavimas. Įmanoma pajusti dvasią iš karto. Ir tai tikrai labai svarbu, žiūrint į mūsų bičiulius, žmones su negalia – galima matyti pasitenkinimą ir džiaugsmą šiuo svarbiu įvykiu.

Piligrimų grupė liks Romoje iki penktadienio. Viktorija Sčėsnaitė pridūrė keletą žodžių apie ateinančias dienas:

Toliau tęsime piligrimystę ir aplankysime Italijos „Arką“, sutiksime savo brolius ir seseris, manau, kad tai bus labai džiaugsmingas susitikimas. Turbūt pasivaikščiosime ir po miestą, šventoves apžiūrėsime, džiaugsimės viskuo, ką Dievas mums parodys kelionėje.

 Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode