Lietuvos mažesnieji broliai išsirinko naują vadovybę

Sausio 11–15 dienomis Kretingoje vyksta Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos rinkimų kapitula. Ketvirtadienį naujuoju provincijos ministru 2016–2022 m. kadencijai tapo pranciškonas kunigas br. Algirdas Malakauskis OFM. Pastaruosius trejus metus kun. A. Malakauskis OFM buvo Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas ir viceprovincijolas.

Brolis Algirdas Malakauskis davė amžinuosius įžadus Mažesniųjų brolių ordine 2001 m., o 2002 m. buvo įšventintas kunigu.

Provincijos viceministru tapo dabartinis Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas brolis kun. Andrius Nenėnas OFM.

Taip pat buvo išrinkti keturi provincijos definitoriai, kuriais tapo brolis kun. Evaldas Darulis OFM, brolis kun. Gediminas Numgaudis OFM, brolis kun. Julius Sasnauskas OFM ir brolis kun. Andrius Dobrovolskas OFM.

Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijai priklausantys vienuolynai yra įsikūrę Vilniuje (prie Bernardinų parapijos), Kretingoje, Kaune (Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir vienuolynas), Kryžių kalne, Pakutuvėnuose ir Klaipėdoje (prie Šv. Pranciškaus onkologijos centro). Provincijai taip pat priklauso Kenebunkporto vienuolynas JAV ir Toronto Prisikėlimo parapija Kanadoje, kur mažesnieji broliai patarnauja išeivijos lietuviams.

Provincijai priklauso 37 amžinųjų įžadų broliai, 3 novicai ir vienas laikinųjų įžadų brolis. Visuotinei Bažnyčiai kaip vyskupai tarnauja du iš šios provincijos kilę pranciškonai vyskupas Paulius Baltakis OFM ir Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode