Maskva. Atvertos Šventosios durys

Kaip ir visur pasaulyje istorinis Šventųjų durų atidarymas gruodžio 13 dieną įvyko taip pat Maskvos katalikų katedroje. Apeigoms vadovavęs Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos ganytojas Paolo Pezzi FSCB į Nekaltojo Prasidėjimo katedrą atėjusiems tikintiesiems kalbėjo apie Kristaus nostalgiją žmonėms.

Gailestingumas apima daugiau nei žmogų, trokštantį Kristaus, bet ir Kristus trokšta ir ilgisi mūsų. Kadangi Dievas yra meilė, atpažįstame mūsų ilgesį Jam ir Jo mums. Mums trūksta Dievo. Galime ir mes numalšinti Dievo troškulį, atsiliepdami į jo nuolatinį kvietimą, pagal palyginimą apie Sūnų palaidūną. Jei žmogus atpažįsta gailestingąją ir nesavanaudę meilę, jei atsiveria Dievo iniciatyvai, tada įvyksta stebuklas, žmogus atpažįsta save ir priima jį perkeičiančią Dievo meilę, sakė Maskvos Šventųjų Gailestingumo durų atidaryme arkivyskupas Pezzi.

Maskvos katedra, didžiausia katalikų šventovė Rusijos Federacijoje, yra šviesus tikėjimo galios simbolis. Bažnyčia antikrikščioniškų persekiojimų metais buvo komunistų valdžios uždaryta ir pavesta fabriku, buvo nužudytas klebonas, suimta daugybė parapijiečių. Nusiaubtoje ir išniekintoje šventovėje buvo norėta iki galo pažeminti tikėjimą: vietoje, kurioje stovėjo altorius, buvo įrengta išvietė. Tačiau šventovė atgimė naujam gyvenimui. Sugražinus katalikams ir atkūrus buvusį spindesį, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia buvo iškilmingai atšventinta 1999 metais. Įkūrus Maskvos Dievo Motinos vyskupiją 2002 m. bažnyčia tapo vyskupijos katedra.

Rusijos katalikai Šventųjų gailestingumo metų proga žada surengti kelias piligrimystes į Romą. Visos keturios Rusijos katalikų vyskupijos ruošiasi tarpdiecezinei piligrimystei, o Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos tikintieji planuoja dvi Šventųjų metų piligrimystes į Romą.

Tuo metu Popiežiškoji Naujojo Evangelizavimo taryba patvirtino, jog du Saratovo šv. Klemenso vyskupijos kunigai paskirti Gailestingumo misionieriais. Popiežius Pranciškus palaimins devynis šimtus Gailestingumo misionierių, įskaitant Saratovo katalikų kunigus Diogenes Urquiza ir Janusz Blaut. Gailestingumo misionierių siuntimo apeigoms Vatikano bazilikoje vadovaus popiežius Pranciškus. Apeigos vyks Pelenų trečiadienį.

Gailestingumo misionieriai iš viso pasaulio vietinių vyskupų pavedimu vykdys gailestingumo misijas vyskupijose. Jie vadovaus nepaprastoms Šventųjų gailestingumo metų iniciatyvoms, ypač teiks Susitaikymo sakramentą. Popiežius Gailestingumo misionieriams suteiks įgaliojimus duoti išrišimą nuodėmėms rezervuotoms Apaštalų Sostui.Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode