„Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“ (Lk 1, 45)

Prabėgusių Advento meto sekmadienių žinia buvo aiški. Iš Evangelijos puslapių išgirdome pažado, atgailos, atsivertimo ir džiaugsmo žinias. IV Advento sekmadienio Evangelija primena, kad Įsikūnijimas įvyksta ir eilinio žmogaus gyvenime, jeigu tik tas žmogus yra atviras Dievo valiai ir trokštantis atsiliepti į Dievo kvietimą.

Šio sekmadienio Evangelijos tema – Marijos apsilankymas pas Elzbietą. Dviejų pusseserių pasisveikinimas skelbia naują Išganymo pradžią. Čia susitinka ne tik Marija ir Elzbieta. Čia jau pirmą kartą susitinka motinų įsčiose esantys Jėzus ir Jonas Krikštytojas. Šių dviejų šventraščio moterų išskirtinė žymė – tai gyvenimas ir tikėjimas. Šiandien daugelis žmonių neturi gyvenimo kokybės, nes neturi tikėjimo. Ir lygiai taip pat nėra tikėjimo, nes gyvenamas paviršutinis gyvenimo būdas.

Evangelijos pagal Luką Marijos apsilankymo pas Elzbietą skyriuje aiškiai išvystame nusižeminusio ir paprasto žmogaus dvasios didybę – jausti save ir susigyventi su savimi kaip Dievo žmogumi. Toks Dievo bičiulis visada pastebės artimą, jaus aiškiai jo gyvenimo pulsą, eis bent vienu žingsniu į priekį. Kai šiandienos pasaulis apsėstas įvairių depresijos ir savęs naikinimo formų, turime pripažinti, kad turime kelią ir išeitį net iš tamsiausių gyvenimo akligatvių.

Kompozitorius ir atlikėjas Bradley James, įkvėptas Motinos Teresės gyvenimo pavyzdžio, parašė visame pasaulyje garsų kūrinį: „Meilės dovana“ (muzika pagal Motinos Teresės žodžius ir maldas). Kartą jam Motina Teresė pasakė: „Vargšų nereikia ieškoti kažkur labai toli. Jie yra šalia mūsų.“ Įkvėptas jos žodžių kartą eidamas San Francisko gatve kūrinio autorius pastebėjo išmaldos prašytoją. Įmetęs į jo krepšelį smulkų pinigėlį čia pat ištiesė savo ranką pasisveikinimui. Tada plačiai nusišypsojęs gatvės elgeta jam ištarė: „Ačiū už pinigėlį, bet labiausiai dėkoju už rankos paspaudimą.“

Prasidėję Šventieji Gailestingumo metai mums primena pareigą pastebėti šalia savęs artimą, stokojantį, vargstantį arba pasiklydusį gyvenimo verpetuose. Eikime kartu su Dievo Motina Marija lankydami pasaulį su gyvenimo ir tikėjimo žinia.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode