Darom/juosta
KODĖL paskelbtas šis GAILESTINGUMO jubiliejus?

2015 m. gruodžio 8 d., švenčiant Švč. M. Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą, popiežius Pranciškus, atverdamas Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris, visoje Bažnyčioje pradėjo ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų. Jis tęsis visus Bažnyčios liturginius metus iki Kristaus Visatos Valdovo sekmadienio, 2016 m. lapkričio 20 d.

„Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį“, – rašo popiežius Pranciškus ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus paskelbimo bulėje (2015 m. balandžio 11 d., Dievo Gailestingumo sekmadienis). BULĘ skaityti www.EIS.katalikai.lt >>

Kiekviena dalinė Bažnyčia, kaip skelbiama bulėje, yra tiesiogiai įtraukta išgyventi šiuos Šventuosius metus kaip ypatingą malonės ir dvasinio atsinaujinimo laiką. Todėl šis jubiliejus bus švenčiamas ir Romoje, ir dalinėse Bažnyčiose kaip regimas visos Bažnyčios bendrystės ženklas. LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKĄ „Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei“ skaityti www. katalikai/gailestingumojubiliejus/ >>

KOKIŲ GAILESTINGUMO darbų esame kviečiami nuveikti?

  • leistis į piligriminę kelionę ir žengti pro Gailestingumo duris vyskupijų katedrose ar didžiosiose Romos bazilikose; mūsų arkivyskupijoje Gailestingumo durys atvertos arkikatedroje ir Šiluvos bazilikoje. Ši kelionė „turėtų rodyti, kad ir gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos. Piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro Šventąsias duris, leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums“;
  • būti gailestingi kaip Tėvas (plg. Lk 6, 36), nes „palytėti jo gailestingumo, galime diena iš dienos būti gailestingi kitiems“. Tai reiškia pamatyti „šio pasaulio vargus, gausybės brolių ir seserų, kurių orumas trypiamas, žaizdas“; išgirsti „jų pagalbos šauksmą“ ir atsiliepti į jį; paimti „kitus už rankų“ ir palaikyti, „kad jie pajustų mūsų artumo, draugystės ir brolystės šilumą“; darytigailestingumo darbus kūnui ir sielai;
  • švęsti ir patirti Dievo gailestingumą per Atgailos ir Sutaikinimo sakramentą prašant „Tėvą atleisti nuodėmes ir leisti paplisti jo gailestingam atlaidumui“. KAUNO ARKIKATEDROJE kasdien 15–21 val. ir pamaldų metu susitaikymui su Dievu (išpažinčiai) ar dvasiniam pokalbiui budės kunigai. 14–15 val. prie stalelio kasdien budės žmogus, su kuriuo bus galima pasikalbėti rūpimais gyvenimo ir tikėjimo klausimais.
  • priimti Šventųjų metų atlaidų malonę, tai yra patirti šventumą Bažnyčios, kuri yra visų Kristaus atpirkimo dovanotų išganomųjų vaisių dalininkė.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode