Darom/juosta
Gedulas Kardinolų kolegijoje

Mirė du kardinolai. Bažnyčios diplomatas 94 metų italas Carlo Furno ir bolivietis Santa Cruz de la Sierra arkivyskupas emeritas 79 metų Julio Terrazas Sandoval. Abu kardinolai mirė tą pačią dieną, gruodžio 9-ąją.

Ilgametis Bažnyčios diplomatas Carlo Furno užbaigė tarnystę Arkikunigu Didžiosios Marijos bazilikos, kurioje bus palaidotas. Iš Turino provincijos kilęs Furno du dešimtmečius ėjo Apaštališkojo nuncijaus pareigas keturiose valstybėse: Peru, Libane, Brazilijoje ir Italijoje. Kardinolas Furno daugiau kaip dešimtmetį buvo Jeruzalės Šventojo Kapo riterių ordino Didžiuoju magistru.

Santa Cruz de la Sierra arkivyskupas emeritas Julio Terrazas Sandoval buvo antras kardinolas Bolivijos istorijoje ir pirmas boliviečių kilmės. Prieš šešis dešimtmečius, būdamas devyniolikmečiu,  apsisprendė tapti Bažnyčios mokytojo, šv. Alfonso Marijos Liguorio įsteigtos Švč. Išganytojo tautų ir valstiečių evangelizavimo kunigų kongregacijos vienuoliu, paprastai vadinamų Redemptoristais. Noviciatą baigė ir įžadus davė Argentinoje. Julio Terrazas Sandoval vyskupo tarnystę vykdė trijose Bolivijos vyskupijose: konsekruotas La Paz augziliaru, buvo Oruro vyskupas ir Santa Cruz arkivyskupas. Daugelį metų ėjo atsakingas pareigas - Lotynų Amerikos episkopatų tarybos pasauliečių komisijos pirmininkas, svarbių Vyskupų Sinodo asamblėjų dalyvis Romoje (skirtų šeimai, Vatikano II Susirinkimui ir pasauliečiams), Bolivijos delegacijos Amerikos žemyno sinode vadovas, Santo Dominge IV Lotynų Amerikos episkopato generalinės konferencijos dalyvis, pakartotinai Bolivijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir vicepirmininkas. 2012 užbaigęs Bolivijos episkopato pirmininko kadenciją, dar po vienerių metų buvo popiežiaus Pranciškaus atleistas iš ganytojo pareigų ir paskirtas Santa Cruz arkivyskupu emeritu. Popiežius Pranciškus, šią vasarą lankydamasis Bolivijoje, aplankė ligoninėje tuomet nuo ligos stipriai nusilpusį kardinolą Terrazas.

Šventasis Tėvas Pranciškus pareiškė užuojautą dėl abiejų kardinolų mirties ir suteikė gedintiems savo Apaštališkąjį palaiminimą.

Kardinolų kolegiją dabar sudaro 216 kardinolų, iš kurių 117 galintys dalyvauti konklavoje. Iš pastarųjų 29 paskyrė Jonas Paulius II, 57 Benediktas XVI ir 31 Pranciškus.


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode