Popiežius Konstantinopolio ortodoksų patriarchui: nebeliko neįveikiamų kliūčių

Šį pirmadienį, lapkričio 30 dieną, Konstantinopolio patriarchatas Baltramiejus vadovavo liturginėms apeigoms, paminint patriarchato globėjo šv. apaštalo Andriejaus iškilmę. Joje dalyvavo ir Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, šios tarybos sekretorius vyskupas Brian Farrell ir kun. Andrea Palmieri, pasekretoris.

Taip ir šiais metais buvo pratęsta graži Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių tradicija apsikeisti delegacijomis per savo globėjų iškilmę. Ortodoksų delegacija atvyksta į Romą birželio 29-ąjai dienai, minint apaštalų Petro ir Pauliaus šventę.

Kardinolas Koch įteikė Pranciškaus pasirašytą laišką, kuris buvo perskaitytas liturginės iškilmės pabaigoje šv. Jurgio katedroje Stambule. Laiške popiežius prisimena, kad lygiai prieš metus šioje šventėje dalyvavo ir jis asmeniškai ir kad ortodoksų bei katalikų Bažnyčių draugystė buvo atnaujinta prieš penkiasdešimt metų popiežiui Pauliui VI ir patriarchui Atenagorui atšaukus abipuses anatemas, paskelbtas dar 1054 metais. Šių abipusių ekskomunikų atmintis, lydima ta liūdna proga pasakytų įžeidimų, priekaištų be pagrindo, įžeidžių veiksmų iš abiejų pusių, daug amžių buvo kliūtis katalikams ir ortodoksams suartėti meilėje, kol galų gale visa tai buvo atiduota praeičiai. Nuo tada priešiškumo, nepasitikėjimo, varžymosi logiką pradėjo keisti draugystė ir broliškumas.

Nors ne visi skirtumai buvo išspręsti, egzistuoja sąlygos būtinos kelionei pirmyn, link pilnos bendrystės atkūrimo, rašo Pranciškus. Nebėra tokių kliūčių Eucharistinei bendrystei, kurios negalėtų būti peržengtos per maldą, širdžių ištyrinimą, dialogą ir tiesos ieškojimą. Visais lygiais ir kiekviename kontekste, pažymi popiežius, katalikų ir ortodoksų santykiai turi vis labiau atspindėti meilės, o ne rungimosi logiką.

Šventojo Tėvo laiške priduriama, kad susitaikymo poreikis dar didesnis šiandien, kai išliejama tiek daug kraujo, teroristiniuose išpuoliuose, išreiškiama pagarba patriarcho įsipareigojimui dėl kūrinijos ir aplinkos apsaugos, paprašoma jo ir visų Konstantinopolio maldos už gerą Gailestingumo jubiliejaus eigą, žadant ir katalikų maldą už ruošiamą visų ortodoksų Bažnyčių Sinodą.

Pirmadienį Pranciškus dar kartą, tiesiogiai iš Afrikos, pasveikino patriarchą Baltramiejų. Po Mišių Bangui jis pasakė: „šv. Andriejaus iškilmės proga iš čia, iš Afrikos širdies, noriu kreiptis į savo brangų brolį Baltramiejų, ekumeninį patriarchą. Jam perduodu laimės ir broliškumo linkėjimus, prašau Viešpaties palaiminti mūsų Bažnyčias seses“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode