Pranciškus Ugandoje: Nepamirškime vargšų

Popiežius Pranciškus dar kartą karštai paragino katalikus nepamiršti vargšų. Šeštadienį popiežius lankėsi globos namuose Ugandos sostinėje, kuriuose Gerojo Samariečio kongregacijos seserys slaugo ir globoja visų kartų vargšus, neįgaliuosius ir ligonius. Šventasis Tėvas privačiai pasimeldė namų koplyčioje, susitiko su keliomis dešimtimis seserų vienuolių ir aplankė daug globos namų gyventojų, pasakė kalbą prisimindamas kardinolo Emmanuel Kiwanuka Nsubuga, pirmojo Kampalos arkivyskupo, pastangų dėka pastatytus „Nalukolongo Bakateyamba“ globos namus ir jame įkurdintas, jo paties įsteigtos Gerojo samariečių kongregacijos vienuoles.

 

Popiežius pasveikino vienuoles, prisiminė apaštalavimo grupes, kurių nariai talkina vargšų globos namuose visoje Ugandoje, prisiminė visus, kurie sėkmingai darbuojasi su asmenimis, sergančiais Aids liga, ypatingu sveikinimu kreipėsi į visus, kurie gyvena „Nalukolongo Bakateyamba“ globos namuose ir kituose į jį panašiuose ir visus, kuriems yra naudos iš krikščioniškos artimo meilės darbų. Šie namai yra tikri. Juose patiriama atjauta ir rūpinimasis, pajuntamas juose esantis mūsų brolis Jėzus, kuris myli kiekvieną iš mūsų tąja meile, kuri yra iš Dievo, kalbėjo popiežius ir tęsė:

Šiandien, lankydamasis šiuose namuose, noriu kreiptis į visas parapijas, į visas Ugandos ir visos

Afrikos krikščionių bendruomenes su prašymu, kad jos neužmirštų vargšų (...). Kažkas turi keistis! Mūsų šeimos turi tapti dar aiškesniu Dievo kantrios ir gailestingos meilės ženklu, ne vien mūsų vaikams ir seneliams, bet visiems stokojantiesiems. Mūsų parapijos negali užmerkti akių ir užkimšti ausų vargšų šauksmui. Toks yra tikrasis krikščioniškojo mokymo kelias. Būtent tokiu būdu mes liudijame Viešpatį, kuris atėjo ne kad jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų. Šitaip parodome, kad žmonės vertingesni už daiktus ir kad tai, kas esame yra svarbiau už tai ką turime. Per tuos, kuriems tarnaujame, Kristus kasdien atskleidžia save ir rengia priėmimą, kurio tikimės vieną dieną sulaukti jo amžinojoje Karalystėje.

*

Palikęs „Bakateyamba“ globos namams piniginę auką, popiežius nuvažiavo į Kampalos arkivyskupo namus, kuriuose įvyko neformalus susitikimas su visais krašto vyskupais, po to katedroje susitiko su Ugandos kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir seminaristais, pasakė jiems kalbą ir pavakare parvyko nakvoti į Apaštališkąją nunciatūrą Kampaloje.

Tai buvo paskutinis popiežiaus vizito Ugandoje oficialus renginys. Anksti sekmadienio rytą Šventasis Tėvas iš Kampalos išskrenda į Centrinės Afrikos Respubliką tęsti Apaštališkosios kelionės.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode