Šventųjų metų kelionėje sutikti kartu einantį Viešpatį, kaip Emauso mokiniai

Karšai viliuosi, kad Gailestingumo metų piligrimai kaip Emauso mokiniai galėtų patirti Viešpatį einantį kartu su jais kaip kelionės draugą, tiek tie, kurie per Šventuosius metus atvyks į Romą, tiek tie, kurie keliaus į paskirtas vietas vietinėse Bažnyčiose. To palinkėjo popiežius Pranciškus laiške sveikinamas bendro iškilmingo Popiežiškųjų akademijų posėdžio dalyvius, antradienį susirinkusius Romoje išklausyti mokslinių pranešimų apie piligrimystę pirmajame amžiuje. Visi Šventųjų Metų piligrimai tepatiria susitikimo su Jėzumi džiaugsmą, kaip ir su visais broliais ir seserimis, kuriuose Viešpats pastoviai yra ir per kuriuos jis kreipiasi į mus primindamas: „Buvau keleivis ir mane priglaudėte ... kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte“.

Piligrimystė leidžia patirti gailestingumą, dalijimąsi ir solidarumą su visais tuo pačiu keliu keliaujančiaisiais, kaip ir svetingumą ir dosnumą tų, kurie piligrimus priima, jiems padeda kelionėje. Tai žino visi, kurie nuėjo pėsčiomis bent dalį nuo seniausių laikų einamais, arba iš naujo atrastais ir mūsų laikams siūlomais piligrimystės keliais, parašė Popiežius. Jis paragino per ateinančius Šventuosius metus ypač prisiminti svetingumo ir dalijimosi su keliaujančiaisiais pareigą, kuri piligrimystės kontekste tampa sąmoningu atsivertimo keliu ir džiaugsmingu kasdieniu įpročiu. Tarp gailestingumo darbų kūnui, kuriuos norėjau iškelti kaip vieną iš Šventiesiems metams būdingų, itin ryškus yra būtent keleivių priglaudimas, priminė popiežius.

Popiežiaus laišką iškilmingame posėdyje perskaitė Valstybės sekretorius kardinolas Parolin, kuris drauge įteikė popiežiaus paskirtą metinę Popiežiškųjų mokslo akademijų premiją. Ji šiemet atiteko lygiosiomis portugalų asociacijai „Mertolos archeologiniai laukai“, vadovaujamai prof. Virgilio Lopeso ir italui istorikui Matteo Braconi už disertaciją apie IV amžiaus pabaigos mozaika šv. Pudencijos bazilikos apsidėje Romoje. Ta pačia proga Pranciškus apdovanojo Popiežiškuoju medaliu Salamankos universiteto profesorę Almudena Alba Lopez už publikaciją apie politinę teologiją ir anti arijonišką polemiką.

PranciškusTaip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode