Vilkaviškio katedroje melstasi už mirusius dvasininkus

Vieną maldų už mirusius oktavos dieną, lapkričio trečią, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje vidudienio šv. Mišios buvo aukojamos už mirusius dvasininkus, vienuolius, vienuoles.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, per keturiasdešimt kunigų iš įvairių vyskupijos parapijų.

Pamokslą pasakė g. kan. Egidijus Juravičius ( Šventežerio parapijos klebonas). Jis pasidalijo mintimis, kaip vaikystėje suprato mirtį klausydamasis močiutės skaitomų tekstų iš kantičkų, kaip jau kunigas susidūrė su tikinčiųjų katalikų ir netikinčiųjų žmonių elgsena mirties akivaizdoje ar laidotuvėse. Apie tai, kad ir tikintiesiems, Katalikų bažnyčios nariams, sunkoka įsisavinti tai, jog amžinąjį gyvenimą jie jau gavo per savo krikštą, ir kad tas, kuris gyvena ir tiki Viešpačiu, neturės, neragaus mirties per amžius. Homiliją pabaigė Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II įžvalga : mirtis yra lyg tiltas, lyg perėjimas iš laikino džiaugsmo į amžinojo džiaugsmo gyvenimą.

Prieš šv. Mišias katedros skliautais kilo kunigų giedamos psalmės, pabaigoje – Viešpaties angelo malda. Šv. Mišiose darniai skambėjo Vilkaviškio katedros choristų balsai. Prieš šv. Mišias ir po jų vysk. R. Norvila dėkojo susirinkusiems kunigams ir tikintiesiems, suradusiems laiko bendruomeninei maldai už savo gyvenime sutiktus, patarnavusius dvasininkus, išsireiškė, jog tokia bendrystė atgaivina ir sustiprina mūsų visų tikėjimą.

Birutė Nenėnienė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode