Darom/juosta
Sinodas meldžiasi už šeimas Artimuosiuose Rytuose, Afrikoje ir Ukrainoje

Paskutinę Sinodo asamblėjos dieną, prie balsavimą už baigiamąjį dokumentą, Sinodo tėvai, kartu su broliškais delegatais ir stebėtojais paskelbė pareiškimą, kuriuo visų pirmą solidarizuojamasi su visokias negandas ir smurtą kenčiančiomis šeimomis Artimuosiuose Rytuose. Atsimenamos taip pat panašios situacijos Afrikoje ir Ukrainoje.

Jau daug metų dėl kruvinų konfliktų šeimos Artimuosiuose Rytuose gyvena nepakenčiamomis sąlygomis, kurias dar labiau apsunkino pastarųjų mėnesių ir savaičių įvykiai, - rašoma Sinodo pareiškime. Naudojami masinio naikinimo ginklai, be atodairos žudomi žmonės, nukirsdinimai, žmonių grobimas, prekyba moterimis, vaikų ėmimas į kariuomenę, persekiojimai dėl tikybos ir etninės kilmės, maldos namų išniekinimas, kultūros vertybių naikinimas ir daugybė kitų žiaurumų tūkstančius šeimų privertė palikti savo namus ir glaustis kitur, dažnai labai sunkiomis sąlygomis. Šiame dramatiškame kontekste nuolatos pažeidžiami fundamentalūs žmogaus orumo ir taikaus bei harmoningo žmonių ir tautų sambūvio principai, pagrindinės teisės, tarp jų teisė į gyvybę ir į religijos laisvę. Pažeidžiama ir tarptautinė humanitarinė teisė.

Dėl to reiškiame savo artumą patriarchams, vyskupams, kunigams, vienuoliams ir tikintiesiems, taip pat visiems Artimųjų Rytų gyventojams, - sako Sinodo tėvai. Esame su jais solidarūs ir už juos meldžiamės. Taip pat atsimename pagrobtus asmenis ir reikalaujame grąžinti jiems laisvę.

Taikos Artimuosiuose Rytuose reikia siekti ne jėga primetamais sprendimais, bet politiniais pasirinkimais, gerbiančiais valstybių kultūrinius bei religinius savitumus. Sinodo pareiškime taip pat dėkojama Libanui, Jordanijai, Turkijai ir daugeliui Europos šalių už pabėgėliams suteiktą prieglobstį, o taip prašoma, kad tarptautinė bendruomenė, atidėjusi į šalį dalinius interesus, siektų sprendimo, naudodama diplomatijos, dialogo, tarptautinės teisės priemones.

Pareiškime pakartoti popiežiaus Pranciškaus žodžiai, ištarti pernai Jeruzalėje. „Visi žmonės ir visos bendruomenės, kurios kildinte save iš Abraomo tikėjimo: gerbkime ir mylėkime vieni kitu kaip broliai ir seserys! Mokykimės suprasti kito žmogaus skausmą! Nieks teneteisina smurto Dievo vardu! Vis siekime teisingumo ir taikos!“ Primintas taip pat Posinodinio apaštališkojo paraginimo „EcclesiainMedioOriente“ kvietimas, kad žydai, krikščionys ir musulmonai kitos tikybos išpažinėjuose atpažintų brolius ir seseris, kuriuos reikia gerbti ir mylėti, kad visi Abraomo vaikai duotų santarvės ir taikos liudijimą.

Savo mintimis ir malda su tokiu pat susirūpinimu, dėmesingumu ir meile apkabiname panašiose situacijose atsidūrusias šeimas visame pasaulyje, ypač Afrikoje ir Ukrainoje, - rašo Sinodo tėvai ir pareiškimą baigia prašymu, kad visas kenčiančias šeimas užtartų Šventoji Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeima.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode