Darom/juosta
Šv. Jonas Paulius II popiežystės istorijoje: „Nebijokite atverti duris Kristui“

„Nebijokite atverti duris Kristui; plačiai atverkite Kristui savo ir santvarkų duris. Nebijokite!“ Šv. Jono Pauliaus II žinia, jo išsakyta prieš 37 metus inauguruojant pontifikatą, nepraranda aktualumo. Popiežiaus iš Krokuvos žinią Bažnyčia ypač prisimena ir kitiems primena spalio 22 dieną, nes tą dieną 1978 metais jis iškilmingai pradėjo popiežiaus tarnystę, kurią vykdė iki mirties beveik tris dešimtmečius, o jo įpėdinis popiežius Benediktas XVI, paskelbdamas palaimintuoju 2011 metų gegužės 1 dieną, parinko būtent spalio 22-rąją Jono Pauliaus II liturginiam minėjimui. Popiežius Pranciškus patvirtino šią datą skelbdamas Joną Paulių II šventuoju.

2014m. balandžio 27 dienos kanonizacijos iškilmės, kurių metu buvo paskelbti šventaisiais du popiežiai, italas Jonas XXIII ir lenkas Jonas Paulius II, vyko ypatingomis Bažnyčios gyvenimui aplinkybėmis. Šv. Joną XXIII apibūdinęs kaip „Šventajai Dvasiai nuolankų popiežių“, o šv. Joną Paulių II kaip „Šeimos popiežių“, Pranciškus priminė tuomet ką tik prasidėjusį „sinodinį ėjimą su šeimomis ir apie šeimas“. Esu tikras, pasakė tuomet popiežius Pranciškus, kad šv. Jonas Paulius II iš dangaus lydi ir palaiko šį ėjimą.

Popiežius Pranciškus kanonizacijos apeigose be to prašė abiejų šventųjų Dievo tautos ganytojų užtarimo, kad Bažnyčia per dvejus sinodinio ėjimo metus būtų nuolanki Šventajai Dvasiai pastoracinėje tarnystėje šeimoms ir kad abu XX amžiaus popiežiai išmokytų mus, sakė Pranciškus, nesipiktinti Kristaus žaizdomis, o pasinerti į dieviškojo gailestingumo slėpinį, kuris visuomet žadina viltį, visuomet atleidžia, nes visuomet myli.

Spalio 21 dieną, šv. Jono Pauliaus II liturginio minėjimo išvakarėse kalbėdamas piligrimams trečiadienio bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus dar kartą prisiminė, kad šv. Jonas Paulius II yra šeimos popiežius ir paragino: Būkite verti jo pavyzdžio rūpindamiesi savo šeimomis ir visomis šeimomis, ypač kenčiančioms dvasinį arba materialinį skurdą. Jūsų ištikimybė išpažintai meilei, duotiems pažadams ir atsakomybei vykdyti įsipareigojimus tebūna jūsų stiprybė, pasakė popiežius, kreipdamasis į lenkus piligrimus. Pranciškus taip pat paprašė su juo prašyti šv. Jono Pauliau II užtarimo, kad besibaigianti Vyskupų Sinodo asamblėja visoje Bažnyčioje atnaujintų supratimą, jog santuokos neišardomumas, kaip ir sveika šeima, pagrįsta abipusės vyro ir moters meilės bei dieviškosios malonės, yra nepaneigiama vertybė.

Pasak mons. Slawomiro Oderio, šv. Jono Pauliaus II kanonizacijos bylos postulatoriaus, džiugina tai, kad tikrai daug tikinčiųjų jaučia glaudų prisirišimą prie pastarųjų trijų popiežių: šv. Jono Pauliaus II, popiežiaus emerito Benedikto XVI ir Pranciškaus. Svarbu prisiminti, jog per juos, kaip popiežius, apaštalas Šv. Petras atstovauja Kristui, kuris mums kalba ir vadovauja. Ši nepaprasta patirtis liudija Bažnyčios tikėjimo ir meilės tęstinumą, padeda pajusti gyvą Bažnyčią, pasakė Vatikano radijui mons. Oderis.

Prieš 37 metus spalio 22 dieną šv. popiežius Jonas Paulius II, pontifikato inauguracijoje kviesdamas tikėjimo brolius ir seseris nebijoti priimti Kristų ir išpažinti jo galią, drauge paprašė padėti vykdyti jam pavestą tarnystę: „Padėkite popiežiui ir visiems, trokštantiems tarnauti Kristui, kad su Kristaus galia tarnautų žmonijai“, prašė Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystę 1978 metais pradėjęs popiežius. Tai buvo bene pirmas kartas moderniaisiais laikais, kad popiežius prašo visos Bažnyčios jam padėti, kviečia visą Bažnyčią su juo žmonijai paskelbti „Kristaus gyvenimo žodžius apie viltį, išganymą ir visišką išsilaisvinimą“ (Jonas Paulius II, 1978 spalio 22d.). Atsivėrė naujas puslapis popiežystės istorijoje.


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode