Darom/juosta
Popiežius Ištikimybė duotam pažadui yra žmoniškumo viršūnė

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie meilės ir ištikimybės pažadą, kuris yra viso šeimos gyvenimo pagrindas. Meilės ir ištikimybės pažadas, kurį vyras duoda moteriai ir moteris vyrui taip pat reiškia jų įsipareigojimą auginti vaikus, rūpintis senais tėvais, globoti silpnuosius šeimos narius, vienas kitam padėti ir priimti vienas kito pažeidžiamumą ir ribotumą.

 

Mūsų dienomis, - kalbėjo Pranciškus, - ištikimybės pažado laikymasis šeimos gyvenime yra gerokai susilpnėjęs. Viena vertus, savo asmeninio pasitenkinimo siekimas suprantamas kaip teisė, kurią laiduoja neginčijamas žmogaus laisvės principas. Antra vertus, gyvenimas kartu ir bendro gėrio siekimas suvokiami vien kaip teisės diktuojama prievolė. Tačiau iš tiesų juk nieks nenorėtų būti mylimas vien dėl to, kad privaloma. Meilės, kaip ir draugystės, grožis glūdi tame, kad jos neatima laisvės. Meilė yra laisva, draugystė yra laisva. Be laisvės negali būti santuokos, nes tik laisvas žmogus gali duoti santuokinį pažadą.

Laisvė ir ištikimybė viena kitai neprieštarauja, bet kaip tik priešingai – viena kitą palaiko tiek tarpasmeniniuose, tiek socialiniuose santykiuose. Pagalvokime kiek žalos dabartiniais globalios komunikacijos laikais įvairiose srityse padaro netesėti pažadai, atlaidus požiūris į duoto žodžio nesilaikymą ir pareigų nevykdymą.

Ištikimybė duotam pažadui yra žmoniškumo viršūnė. Mus gąsdina jos reiklus grožis, tačiau jei niekinsime jos drąsią ištvermę, pražūsime. Be šio sielos stebuklo joks meilės ryšys, jokia draugystė, jokia kita gero linkėjimo kitam žmogui forma, jokia laimė nepasiekia savo viršūnės. Sakau „stebuklas“, - patikslino popiežius, - nes jokių kliūčių nebijanti ištikimybės galia niekada nesiliauja mus stebinti. Duoto žodžio laikymosi, ištikimybės pažadams neįmanoma nei nusipirkti, nei parduoti. Neįmanoma jų pasiekti prievarta, bet ir išsaugoti neįmanoma be aukos. Jokia mokykla neišmokys šios tiesos apie ištikimą meilę, jei to nepadarys šeima. Joks įstatymas neprivers gerbti jos grožį, jei ji nebus išgyventa mylinčių žmonių ryšyje.

Baigdamas katechezę popiežius Pranciškus priminė dar vieną šeimoje išgyvenamos ištikimos meilės aspektą – žmonių šeimos ryšį su visų Dievo vaikų šeima Bažnyčia. Jei šv. Paulius gali tvirtinti, kad šeimos ryšiuose yra slėpiningai apreikšta tiesa, kurią matome ir Viešpaties ryšyje su Bažnyčia, vadinasi, ir Bažnyčia turi saugoti šeimą, turi iš jos mokytis, o ne tik ją mokyti ir jai nurodinėti. Mūsų ištikimybė pažadams priklauso nuo Dievo malonės ir gailestingumo. Dievas tepadeda mums būti vertiems pažadų. Taip pat melskimės ir už Sinodo tėvus, - sakė popiežius, - kad Viešpats laimintų jų darbą, vykdomą su kūrybinga ištikimybe, pasitikint Juo, kuris pirmas yra ištikimas savo pažadams.


Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode