„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius“ (Jn 6, 51)

Rugpjūčio vidurio sekmadienio Evangelijos žinia aiški, kas turi tikėjimą Jėzumi Kristumi, jau dabar gyvena amžinuoju gyvenimu šio pasaulio pavidale. Vieniems šio pasaulio pavidalas yra pyktis, nesantaika, pavydas, keršto troškimas ir lengvas bei nerūpestingas turtų kaupimas. Tiems, kas klauso Jėzaus mokymo ir juo gyvena, jau dabar užčiuopia amžinos laimės syvus gyvendami taikoje, dalindamiesi mažais gyvenimo trupiniais, kasdienine malda stiprindami savo sielos troškimus. Gyvybės ir jėgų šaltinis jiems yra Eucharistija, Gyvoji Duona – Jėzus Kristus, kuris Švč. Sakramente dieviškos pilnatvės gausoje dalinasi ir turtina kiekvieną, kas tiki ir meldžia amžino gyvenimo vilties.

Šiandienos pasaulio išminčiai dažnai pastebi teisingai: ką žmogus valgai, kuo maitinies, tuo ir esi, todėl daugeliui šiandien svarbi maisto kokybė, kuri gali daug nulemti žmogiškos sveikatos ir gyvenimo laimės klausimuose.

Neseniai buvo atliktas įdomus maisto bandymas. Paaiškėjo, kad duona su česnaku labai palengvina šeimos gyvenimą kartu. Tos poros, kurios lepinosi duonos su česnaku pauostymu ir užkandžiavimu, ženkliai sumažino tarpusavio trintį ir jų gyvenime atsirado daugiau teigiamų emocijų nei iki tol, kol duonos riekelė su česnaku buvo retas svečias jų namuose. Labiausiai nustebino tas faktas, kad ypač stiprus teigiamas ir naudingas česnako ir duonos užkandis pasireiškė pagyvenusių vyrų tiek fizinei, tiek dvasinei sveikatai. Taigi šio tyrimo išvada buvo tokia: „Duona su česnaku vakare pagerina šeimos tarpusavio santykius. Tai ypač skatina ir palaiko šeimą, kad toji jaustųsi bendru ir neperliejamu vienetu.“

Tačiau maisto trūkumas ar jo perteklius dar neatsako į visus žmogiškos laimės klausimus. Gyvenimas be dvasinio alkimo ir troškimo dažnai lyg dykumos smėlis lengvai užpusto žmogiškąjį kelią ir veda į nieką. Žinoma, mums reikia darbo, pažangos, draugystės, socialinio įsipareigojimo, tačiau kiekvienam dalykui – sava vieta.

Dievas siūlo savo žmonėms gyvenimo pilnatvę, tačiau galime jos ir nepastebėti. Kas gi yra toji gyvenimo duona, kurią Jėzus pasiūlo klausytojams? Visų pirma – tai paties Dievo gyvenimas, kuris palaiko mus ir dabar, ir būsimame gyvenime.

Šio sekmadienio Evangelijos Jėzus mums primena, kad tai Jis yra Gyvoji Duona kiekvieno mūsų šio gyvenimo dvasinėje kelionėje.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode