Gyventojai galės kreiptis dėl kompensacijų

Artėjant šildymo sezonui Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą tame būste, už kurio šildymą prašo kompensacijos, arba sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, jeigu būstą nuomoja, ir ją įregistravę viešame registre, nuo š. m. spalio 1 d. gali kreiptis ir pateikti prašymus dėl būsto šildymo ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų. 

 

Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją šalyje dėl koronaviruso (COVID-19 ligos) plitimo, gyventojams rekomenduojame prašymus teikti elektroninėmis priemonėmis (ir kartu pridėti reikiamų dokumentų kopijas) per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt. Neturint tokios galimybės, prašome kreiptis į seniūniją, kurioje deklaravę gyvenamąją vietą, arba atvykti į Socialinės paramos skyrių, Stoties g. 18, Mažeikiai. Išankstinė registracija netaikoma. 

Pagrindiniai kriterijai gauti kompensacijas yra šeimos (asmens) gaunamos pajamos ir turimas turtas (šiuo metu laikinai galioja nuostata, kad, nustatant teisę į piniginę socialinę paramą, nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas. Toks palengvinimas galios dar 6 mėnesius po Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino atšaukimo). Paprasčiausias būdas sužinoti, ar Jums priklauso kompensacija – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. 

Kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp šeimos / vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų (VRP) šeimai dydžio / 1,5 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui (nuo 2021-01-01 1 VRP – 128 Eur). Tai reiškia, kad,  apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš šeimos  gaunamų pajamų (,,į rankas“) per mėnesį atimamas VRP dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus, iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio. 

Apskaičiuojant besikreipiančiojo asmens / šeimos pajamas, neįskaitoma išmoka vaikui (vaiko pinigai), dalis darbinių pajamų ir nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). 

1 pavyzdys: keturių asmenų (2 tėvai ir 2 vaikai) šeimos darbinės pajamos siekia 800 Eur.

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

(800 Eur – 25 proc. darbinių pajamų (neįskaitytina pajamų dalis)) – (128 Eur (1 VRP*) x 4 (šeimos narių skaičius)) = 88 Eur

88 Eur x 10 proc. = 8,8 Eur (8,8 Eur sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį – 70 m2 būsto naudingąjį plotą bus kompensuojamos).

2 pavyzdys: vieno gyvenančio asmens pajamos siekia 376 Eur (vidutinė senatvės pensija).

Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas:

376 Eur – 192 Eur (1,5 VRP*)= 184 Eur

184 Eur x 10 proc. = 18,40 Eur (18,40 Eur sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį – 50 m2 būsto naudingąjį plotą bus kompensuojamos).

* Nuo 2021-01-01 1 VRP – 128 Eur 

Taip pat kompensuojama:

   – geriamojo vandens išlaidų dalis, viršijanti 2 procentus šeimos (asmens) pajamų

  – karšto vandens išlaidų dalis, viršijanti 5 procentus šeimos (asmens) pajamų

 Reikia pateikti šiuos dokumentus (pažymas) kompensacijoms gauti:

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (nereikia, kai prašymas-paraiška teikiama elektroniniu būdu)

– prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti

– pažyma apie 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamas (atskirais atvejais, pvz., praradus pajamų šaltinį arba atsiradus naujam, pasikeitus šeimos sudėčiai ir pan., – mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą, pajamas), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

– priklausomai nuo aplinkybių, gali būti teikiami ir kiti dokumentai (pažymos), reikalingi paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų

 Daugiau informacijos:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/pinigine-socialine-parama-nepasiturintiems-gyventojams-socialine-pasalpa-busto-sildymo-geriamojo-ir-karsto-vandens-islaidu-kompensacijos 

Budas.lt nuotr.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode