Paskutiniame posėdyje – sveikinimai ir dovanos

Šiandien, gruodžio 13 d., – paskutinis šių metų eilinis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdis. Iš 27 tarybos narių dalyvauja 23 . Svarstymui pateikti 36 klausimai.

 

 

Posėdžio pradžioje pasveikinti Tautinio paveldo konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanoti sėkmingiausiai šiais metais dirbę tradiciniai amatininkai žolininkė Jadvyga Balvočiūtė ir kalvystės meistras Virgilijus Mikuckis bei gruodį gimtadienį švenčiantis tarybos narys Česlovas Čyžas. Perduoti ir Seimo narių Kęstučio Bartkevičiaus bei Valiaus Ąžuolo sveikinimai.

Nuo Seimo narių ir Savivaldybės aministracijos dovanų gavo ir  visi tarybos nariai, tačiau Virginijus Sungaila jų atsisakė ir grąžino merui. Taip pat jis nedalyvavo restorane, kur tradiciškai kiekvienais metais po paskutinio tarybos posėdžio vyksta pabendravimas prie pietų stalo.

V. Sungaila ir Jonas Jurkus posėdžio metu aktyviai reiškė savo nuomones ir pasiūlymus.

 Sutartį nutraukia

 Vienas aktualiausių klausimų – dėl Sporto ir pramogų centro statybos. Vyriausybei neskyrus lėšų, o ir pačiai Savivaldybei šių metų biudžete jų šiam tikslui nenumačius, pradėta procedūra dėl sutarties su rangovu nutraukimo. Meras Vidmantas Macevičius informavo, jog prokuratūros konstatvimu Savivaldybė gali siūlyti kitai šaliai nutraukti sandorį. Gruodžio 11 d., pasak mero, parengtas pranešimas apie sutarties nutraukimą, kitą dieną išsiųstas rangovui. Tą pačią dieną, gruodžio 12-ąją, ir Savivaldybė gavo iš rangovo pranešimą apie minėtos sutarties nutraukimą. V. Macevičiaus teigimu, vyks teisminiai ginčai. Pasak teisininkų, galimybė laimėti ginčą yra 50 prie 50 procentų.

 Pritarta investicijoms

 Taryba pritarė UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ elektrinės ant bendrovės pastato stogo įrengimui. Investicijos daromos iš Klimato kitos specialiosios programos bei pačios bendrovės lėšomis.

 Pokyčiai švietimo įstaigose

 Atleista iš pareigų pasibaigus kadencijai mokyklos-darželio „Kregždutė“ direktorė Brigita Momgaudienė. Šiuo klausimu emocingai pasisakė tarybos narys 

socialdemokratas J. 
Jurkus. Anot jo, kodėl nepakviečiami ir nepadėkota tiek metų išdirbusiems darbuotojams. J. Jurkus siūlė nupirkti gėlę iš savo pensijos. Vicemerė Sigutė Bernotienė atsakė, jog šiemet visiems padėkota jų darbo vietose, o naujai priimami darbuotojai kviečiami į tarybos posėdį ir čia pasveikinami.

 

„Kregždutei“ vadovaus Jurgita Skursdauskaitė.

 

Mažeikių lopšelio darželio „Saulutė“ direktorę Ziną Petkuvienę keičia Rasa Baltutienė. Vietoj lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės Romanos Petrikienės, pačiai nesutikus toliau eiti vadovo pareigų, į jas laikinai paskirta Jolanta Jucienė.

 Kiti klausimai

 Pritarta Sporto mokyklso baseino lankymo mokesčio nustatymui. Mokstis kyla maždaug nuo 0,92 iki 1, 45 eur. Motyvacija – 30 proc. pabrangusios elektros ir šilumos energija, vanduo.

 Patvirtintos prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešose vietose taisyklės. Koreguotas ankstesnis Savivaldybės tarybos sprendimas dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo.

 Patvirtinti, ko anksčiau nebuvo, biudžetinių įstaigų valomų lauko plotų normatyvai. Pritarta Tirkšlių Kristaus Karaliaus parapijos dalyvavimui Klimato kaitos programoje ir kitiems klausimams.

 

Birutė ŠNEIDERAITIENĖ

 

Nuotraukos autorės

 

 

                                                                                

 

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode