Darom/juosta
Ilgai buvę valdžioje socialdemokratai palikti užribyje

 

Birutė Šneideraitienė

Balandžio 16 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje prisiekė 26 tarybos nariai ir meras Vidmantas Macevičius. Atleisti senieji vadovai, paskirta laikinoji administracijos direktorė, patvirtinta vicemerė. Valdančiąja dauguma paskelbta Partija Tvarka ir teisingumas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga bei „Mažeikių pavasaris“ (14 narių). Nors opozicija posėdyje neįvardinta, mažumoje liko daugelį metų valdžioje buvusi Lietuvos socialdemokratų partija ir anksčiau opozicijoje buvusi Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (13 narių). Dėl pastarosios priėmimo į koaliciją dar tebevyksta derybos. Meras tikisi, kad visi dirbs vieningai rinkėjų labui. Vienybės linkėjo ir Mažeikių dekanas kan. Donatas Stulpinas.

Tarybos sudėtis

Tarybą sudaro 9 moterys ir 17 vyrų. Vyriausias tarybos narys gimęs 1950 m., jauniausias – 1984 m. Sudėtis: Lietuvos socialdemokratų partija: Antanas Tenys, Bronius Kryžius, Laima Nagienė, Jonas Jurkus, Irena Macijauskienė, Rūta Matulaitienė, Deivydas Vyniautas (frakcijos seniūnas J. Jurkus); Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai: Lina Rimkienė, Paulius Auryla, Odeta Jasmontienė, Darius Ereminas, Pranas Trakinis, Nerijus Baužys (frakcijos seniūnė L. Rimkienė); Partija Tvarka ir teisingumas: Saulius Šiurys, Sigutė Bernotienė, Česlovas Čyžas, Jonas Žičkus, Vytautas Visminas, Zita Šaulienė (frakcijos seniūnė S. Bernotienė); Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga: Eimantas Salatka, Rimantas Gramas, Andriejus Virkutis, Paulius Pocevičius, Milda Šukienė (frakcijos seniūnas R. Gramas); Visuomeninis rinkimų komitetas „Mažeikių pavasaris“ Virginijus Sungaila, Ona Kelpšienė (frakcijos seniūnė O. Kelpšienė).

Paskirti vadovai

Tarybai atleidus iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorių B. Kryžių, jo pavaduotojus E. Salatką bei S. Šiurį, jiems išmokant vieno mėnesio darbo užmokesčio dydžio išeitines kompensacijas, laikinąja administracijos direktore paskirta Rima Podelienė, vėliau šios pareigos bus siūlomos Laimai Nagienei. Pavaduotojai numatyti tie patys – E. Salatka bei S. Šiurys.

Slaptu balsavimu vicemere išrinkta Sigutė Bernotienė, nuo 2007 metų dirbanti savivaldoje, nuo 2012-ųjų – vicemerės pareigose. Jos kandidatūrą palaikė 16 tarybos narių, „prieš“ balsavo 4, susilaikė 7. Pasak V. Macevičiaus, vėliau bus renkamas ir antrasis vicemeras bei mero patarėjai.

Komitetai

Šiame posėdyje patvirtintos ir tarybos komitetų sudėtys. Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto nariai: O. Kelpšienė, J. Žičkus, A. Virkutis, R. Gramas, P. Trakinis, O. Jasmontienė, S. Šiurys, A. Tenys, D. Vyniautas.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikloje dalyvaus Č. Čyžas, S. Bernotienė, V. Sungaila, R. Matulaitienė, P. Auryla, L. Rimkienė, L. Nagienė.

Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetą sudaro M. Šukienė, Z. Šaulienė, D. Ereminas, I. Macijauskienė, E. Salatka.

Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto nariai: V. Visminas, P. Pocevičius, N. Baužys, B. Kryžius, J. Jurkus.

Meras V. Macevičius paskelbė komitetų išsirinktus pirmininkus; Ekonomikai vadovaus O. Kelpšienė, Švietimui – Č. Čyžas, Sveikatos – M. Šukienė, Kaimo reikalų – V. Visminas.

Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų sudėtys bus tvirtinamos kitame tarybos posėdyje.

Ernestos Šneideraitytės nuotraukos

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode