Atsisveikinimo žodžiai iškiliajam Maestro Petrui Bingeliui

„Dangus Tau dovanojo aukštį“, – taip aktorius Kostas Smoriginas neseniai dainavo miuzikle „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“, sujaudindamas visų klausytojų širdį.           

Man rodos, kad ši daina turi skambėti šviesios atminties Kauno valstybinio choro vyr. dirigentui ir meno vadovui, žymiam pedagogui, profesoriui, Nacionalinės premijos laureatui Petrui Bingeliui. Kokiomis gražiomis svajonėmis turėjo gyventi 1943 metų sausio 3 dieną gražiojoje Dzūkijoje, Varėnos rajone, Mordasavo kaime gimęs jaunuolis, 26 metų tuometinės valstybinės konservatorijos diplomantas, kuriam pats kultūros ministras pasiūlė 1969 metais įkurti Kauno valstybinį chorą. Kokį titanišką darbą teko atlikti choro vadovui, kad po kurio laiko dėl jo vadovaujamo choro varžytųsi Europos ir pasaulio dirigentai. Netgi pats Seras Yehudi Menuchinas, pirmą kartą išgirdęs choro skambėjimą, be jo nebevyko nė į vieną pasaulinį koncertinį turne.

„Draugystės“ choristams teko ne kartą pajusti tvirtą ir energingą Maestro dirigento mostą Lietuvos Dainų švenčių Kaune ir Vilniuje metu. Jo pakviestam man teko padiriguoti Kauno Dainų šventėje. Susitikęs visada tvirtai paspausdavo ranką ir kreipdavosi:                                     Ričardai, kaip laikaisi, kaip choras gyvuoja? Džiaugiuosi matydamas!“ Visada: ,,Linkėjimai chorui!“ Kiek kartų kviečiau atvykti į Mažeikių meno festivalį, niekada neatsisakė.

Atrodo tik vakar atsisveikinome po Liudvigo van Bethoveno IX simfonijos atlikimo Mažeikiuose, padėkojau, paspaudėme vienas kitam ranką. Paskutiniai Maestro žodžiai buvo: ,,Ačiū, Ričardai! Kai reikės, pakvieskite, ir mes būtinai atvažiuosime!!!“

Gerb. Maestro, Jūs visą gyvenimą branginote chorinę dainą, kovojote dėl lietuviškos chorinės dainos, saugojote ir dovanojote ją klausytojams!

Dangus Jums dovanojo aukštį, tad tegul ši daina-giesmė šiandien skamba Jums ir palydi pas Aukščiausiąjį! Su dideliu liūdesiu sakome, SUDIE MAESTRO!

Ričardas Grušas

„Draugystės“ choro vadovas

BNS nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode